A ÎNCEPUT ACTIVITATEA DE SELECŢIONARE A CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSURILE DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE – 2018

2 mai 2018 21:421 comment

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba informează că au început înscrierile în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2018. Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere pe unul dintre următoarele locuri:

 

 1. Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:
 2. Facultatea de Poliție 305 locuri la frecvență, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă (pentru agenţii, subofiţeri şi maiştri militari din cadrul structurilor M.A.I.);
 3. Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept: 115 de locurila frecvență, 100 de locuri cu taxă – învățământ la distanţă; Administraţie publică – 100 de locuri cu taxă – frecvenţă (personal civil).  
 4. Facultatea de Poliţie de Frontieră : 60 de locuri frecvenţă, din care două locuri pentru rromi, două pentru maghiari şi două pentru alte naţionalităţi;
 5. Instituții de învăţământ superior ale MAp.N, pe locurile M.A.I.
 6. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.
 7. Şcolile de agenţi de poliţie
 8. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina1.300de locuri(30 locuri pentru rromi, 10 locuri pentru alte minorităţi);
 9. Şcoala de Agenţi de  Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 300 de locuri (10 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);
 10. Şcoala de Pregătire a Agențiilor de Poliţie „Avram Iancu” Oradea 280 de locuri (8 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);
 11. Şcolile postliceale din cadrul MAp.N., pe locurile MAI

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N. şi S.R.I şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N., forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, respectiv, în cazul candidaților pe locurile M.A.I. la instituțiile de învățământ destinate formării iniţiale a personalului militar să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;
 13. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 15. p) pentru candidaţii pe locurile M.A.I. la instituțiile de învățământ destinate formării iniţiale a personalului militar, respectiv pentru locurile M.A.I. la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N., aceștia trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

Suplimentar fată de condiţiile şi criteriile enumerate mai sus, candidații pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea M.A.I., pe locurile rezervate M.A.I., trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Detalii cu privire la condiţii, depunerea dosarelor de înscriere precum şi alte informaţii de interes pot fi obţinute, de către persoanele interesate, consultând anunţul publicat pe pagina de internet a IPJ Alba, în secţiunea „Carieră – admitere în şcolile de poliţie”.  

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere organizat în sesiunea iulie-august 2018 în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. (Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti), instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I. precum şi pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.N., se primesc până la data  de 25.05.2018.

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. (Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea) pentru sesiunea august-septembrie 2018, se primesc până la data de 15.06.2018.

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere la unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. (Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea) pentru sesiunea ianuarie 2019, se primesc până la data de 23.11.2018.

În judeţul Alba, recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ amintite mai sus se realizează de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

 

Cererile de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de zilnic, în acelaşi interval orar, la telefon 0258806161, interior 20112 sau de pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pe calea https://ab.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-in-scolile-de-politie.

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com