Accesarea fondurilor europene in analiza Comisiei de Dialog Social Alba

25 aprilie 2014 12:180 comments

Joi, 24 aprilie s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social, prezidată

de prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe Feneşer, având pe ordinea de zi

următoarele subiecte:

– Informare trimestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al

bugetului asigurărilor sociale în judeţul Alba.

– Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru şi Portofoliul de Proiecte pentru

perioada 2014-2020.

– Situaţia accesării fondurilor europene în anul 2013 şi perspective pentru

2014.

Din analiza veniturilor bugetare încasate la bugetul asigurărilor sociale în

trimestrul I 2014 comparativ cu trimestrul I 2013 se constată creşterea

realizărilor la bugetul asigurărilor de sănătate cu 1,18% şi scăderea realizărilor

la bugetul asigurărilor de şomaj cu 2,6% şi bugetul asigurărilor sociale de stat cu

1,01% . Cu toate acestea, chiar dacă încasările la bugetele de asigurări sociale

au fost mai mici în trimestrul I 2014 faţă de trimestrul I 2013, planul repartizat

de A.N.A.F. pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba a fost

realizat în proporţie de 103,80%.

În contextul diminuării realizării la bugetul asigurărilor de sănătate, de

şomaj si al asigurărilor de stat, prefectul judeţului Alba, domnul Gheorghe

Feneşer a solicitat reprezentanţilor Direcţiei de Finanţe Alba să intensifice

acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare. „ Apreciez ca organele de control

ar trebuie să se axeze pe mare corupţie şi mai puţin pe micii buticari, şi să nu

aplice amenzi fără noimă, doar pentru faptul că vânzătorii nu poartă ecusoane,

în condiţiile în care acestora li se pot aplica avertismente, iar abia apoi, dacă

abaterea persistă, sancţiuni.” a declarat prefectul judeţului nostru.

În ceea ce priveşte – Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru şi Portofoliul

de Proiecte pentru perioada 2014-2020, pentru judeţul Alba sunt prevăzute un

număr de 189 proiecte cu o valoare totală de 3,51 miliarde lei (805,51 milioane

“ Felicit reprezentanţii ADR Centru pentru gradul ridicat de absorţie a

fondurilor europene, dar mărturisesc că mi-aş fi dorit ca absorţia să se fi realizat

pe mai multe oraşe şi alte unităţi administrative-teritorioale din judeţ, la fel de

bine cum s-a făcut în cazul municipiului Alba Iulia. Consider că trebuie făcut

un prim pas spre aceştia şi totodată spre firmele private, care în opinia mea

reprezintă coloana vertrebală a societăţii. “ a precizat prefectul de Alba. Domnul

Gheorghe Feneşer şi-a exprimat nemulţumirea, deoarece multe din programele

de finanţare nu sunt cunoscute de către cei care le-ar putea accesa şi apreciază

că nu este suficientă afişarea informaţiilor doar pe site-urile instituţiilor din

domeniu.

Referitor la tema înscrisă la punctul 3 al ordinei de zi, precizăm că în anul

2013, la nivelul Regiunii Centru, au fost alocate 13 milioane de euro, în cadrul a

3 cereri de propuneri de proiecte de tip grant.

Din perspectiva accesării fondurilor europene, puse la dispoziția

Regiunii Centru prin POSDRU în iulie 2013, în cadrul cererilor de propuneri de

proiecte, aferente celor 3 domenii majore de intervenție, beneficiarii din județul

Alba sunt titularii a 17 cereri de finanțare din totalul de 28 cereri finanțate

aprobate, ceea ce reprezintă 60,7% din numărul contractelor gestionate.

redresa economic şi social o constituie accesarea fondurilor europene. „Trebuie

subliniat faptul că blocarea anumitor programe de finanţare din ultimii ani,

birocraţia şi lipsa de profesionalism au făcut să rămânem mult în urma altor ţări

din regiune. Îmbucurător este totuşi faptul că România a făcut paşi importanţi în

sensul reabilitării din punctul de vedere al absorbţiei fondurilor europene din

ultimul an şi jumătate. Consider că trebuie acordată o atenţie sporită categoriilor

de populaţie grav afectate de sărăcie şi incluziune socială. Avem nevoie de o mai

mare grijă pentru reducerea deficitelor existente în domeniile educaţie, şi

ocuparea forţei de muncă. La aceste capitole, România trebuie să reducă în mod

semnificativ atât numărul copiilor care părăsesc şcoala la o vârstă mică, cât şi

cifra persoanelor expuse la riscul de sărăcie sau excludere socială” a

concluzionat prefectul judeţului Alba.

Prefectul Gheorghe Feneşer a apreciat ca şansa ţării noastre de a se

Instituţia Prefectului – Judeţul Albagheorghe-feneser-este-noul-prefect-al-judetului-alba1357742863

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com