Admitere in scolile de jandarmi

27 iunie 2017 13:111 comment

Toţi tinerii care doresc să devină jandarmi sunt invitaţi să se înscrie la examenul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba îi invită tinerii care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat precum şi pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară, să se prezinte la sediul unităţii din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, pentru a participa la activitatea de recrutare a candidaţilor.

IJJ Alba ne oferă detalii privind admiterea în şoclile de învăţământ pentru viitorii jandarmi:

Pentru sesiunea de admitere din anul 2017 vor fi recrutaţi candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

1.Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
174 locuri alocate Jandarmeriei Române;
6 locuri alocate S.P.P.

2.Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

3.Şcoala de Subofiţeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – 3 locuri de Maistru militar auto alocate Jandarmeriei Române.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați, cu excepția specialității pompieri.

CONDIȚII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2017;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

d) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

e) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Înscrierea şi probele eliminatorii pentru instituţiile MAI Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 2-10 septembrie 2017, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

 

Baremuri pentru probele sportive

1.Alergare de viteză – 50 m plat
bărbaţi: 7”2 femei: 8”1

2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)
bărbaţi: 7m femei: 7 m

3.Alergare de rezistenţă – 1000 m
bărbaţi: 3’45” femei: 4’10”

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se primesc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, de către Serviciul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318. În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com