ADR Centru prezintă atragerea a peste 65 milioane euro pentru firmele private din Regiunea Centru

16 octombrie 2012 16:070 comments

Fidelă misiunii sale, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este preocupată constant de susţinerea dezvoltării economico-sociale. Prin cooperare şi diversificarea serviciilor oferite de ADR Centru mediului de afaceri local şi regional, societăţile comerciale din Regiunea Centru vor reuşi să se dezvolte şi să creeze stabilitate şi noi oportunităţi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Această preocupare a Agenţiei este subliniată în această perioadă, când Comisia Europeană organizează Săptămâna Europeană a IMM.
Pentru a asigura o bună transparenţă cu privire la alocările de fonduri şi la oportunităţile de finanţare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru editează de peste şapte ani şi difuzează electronic către mai mult de 3500 abonaţi, lunar, Catalogul surselor de finanţare nerambursabile. Prin acest demers ADR Centru doreşte să ţină permanent la curent toţi potenţialii beneficiari cu oportunităţile de finanţare ale unor proiecte de interes local şi regional. Acest document este un instrument util pentru toţi cei care sunt interesaţi de programele de finanţare europeană, precum şi de modul de utilizare a fondurilor structurale.
În perioada de preaderare, ADR Centru a gestionat la nivelul Regiunii Centru Programele PHARE şi Programele guvernamentale de grant, prin care s-au atras sume importante pentru dezvoltarea mediului de afaceri, fiind creat un Parc industrial şi fiind realizate 11 studii de fezabilitate şi de management a afacerilor, pe lângă investiţiile concrete în echipamente şi hale de producţie.
Acum, în ultimii cinci ani, ADR Centru a reuşit atragerea a mai mult de 65 milioane euro, numai pentru mediul privat din Regiunea Centru. Implementarea Programului Operaţional Regional, cea mai importantă resursă pentru dezvoltare regională, accesibilă Regiunii Centru din Instrumentele Structurale, a oferit posibilitatea ca ADR Centru să gestioneze un buget de peste 440 milioane euro, din care circa o cincime a putut fi utilizat de către mediul privat. Acest lucru a făcut ca la sediul ADR Centru din Alba Iulia să fie depuse, pe toate domeniile eligibile ale programului REGIO, peste 700 de proiecte ale societăţilor comerciale. Dintre acestea, au fost contractate 240 de cereri de finanţare şi au fost deja rambursate către firmele private cheltuieli în valoare totală peste 30 milioane euro. Aceste fonduri vor duce la crearea a patru noi centre de afaceri, dar şi a câte unui incubator de afaceri şi a unui nou parc logistic, precum şi la modernizarea a peste 200 de microîntreprinderi.
Numărul total al locurilor de muncă nou create în aceste structuri, în perioada 2007-2013, depăşeşte cifra de 1.500, adăugându-se celor peste 1.600 locuri de muncă create prin proiectele gestionate de ADR Centru până în anul 2007.
Acordarea de sprijin IMM-urilor pentru internaţionalizarea afacerilor, promovarea oportunităţilor de investiţii între regiunile europene şi realizarea de misiuni economice sunt alte obiective şi activităţi ale ADR Centru care susţin dezvoltarea firmelor private. Împreună cu partenerii săi tradiţionali, în special din Landul Brandenburg – Germania, dar şi din Ungaria, Italia sau alte ţări europene, ADR Centru sprijină funcţionarea unui sistem de colaborare între firmele vest-europene şi cele româneşti, astfel încât mediul de afaceri din Regiunea Centru – în special din industria de prelucrare a lemnului şi industria agro-alimentară, dar şi din domeniile destinate utilizării resurselor de energie regenerabilă, IT sau automotive – să poată avea oportunităţi de colaborare cât mai diverse. Concret, în acest domeniu ADR Centru a organizat anual, începând cu 2010, împreună cu Reprezentanţa landului german, misiuni economice ale oamenilor de afaceri din Brandenburg interesaţi de parteneriate cu societăţi comerciale româneşti.
Pe de altă parte, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de membru al reţelei internaţionale ”Enterprise Europe Network”, oferă întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Centru servicii de sprijin pentru afaceri şi inovare încă din anul 2008. Aceste servicii sunt oferite în cadrul proiectului „BISNet Transylvania – Reţea de Sprijin în Afaceri şi Inovare pentru IMM-urile din Transilvania”. Aceste servicii sunt gratuite şi vizează, în principal, identificarea de parteneri de afaceri din Europa, precum şi identificarea de furnizori de tehnologie pentru diferite domenii şi posibilitatea promovării pe piaţa europeană a tehnologiilor produse în regiune.
În acest an, Comisia Europeană pune foarte mare accent pe Reţeaua EEN. ”Enterprise Europe Network” reprezintă cea mai importantă reţea din Europa destinată sectorului IMM, reunind peste 500 de organizaţii şi puncte de contact şi 3 000 de angajaţi cu experienţă, din peste 40 de ţări. În cei patru ani de activitate Reţeaua EEN a promovat competitivitatea şi inovarea la nivel local şi a reuşit să aducă împreună cei mai importanţi actori ai comunităţii de sprijinire a întreprinderilor din Europa, construind un serviciu unic de asistenţă, destinat cu precădere întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), în vederea dezvoltării pe deplin a potenţialului şi a capacităţii de inovare a acestora.
Activităţile derulate de ADR Centru în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Centru au fost foarte variante, pornind de la oferirea de informaţii şi consultanţă până la organizarea de evenimente cu caracter naţional şi internaţional. Astfel, s-au înregistrat peste 2.000 de beneficiari ai serviciilor de informare specializată şi consultanţă oferite firmelor de către ADR Centru. La nivelul Regiunii Centru, au fost organizate 35 de seminarii de informare adresate sectorului IMM la care au participat peste 600 de reprezentanţi ai firmelor din Regiune. Evenimentele internaţionale, organizate pentru identificarea de parteneri pentru afaceri, s-au bucurat de participarea a peste 30 de firme din ţări precum Germania, Austria, Polonia sau Ungaria. În cadrul acestor evenimente au fost organizate 150 de întâlniri bilaterale între firme din Regiunea Centru şi firme din străinătate care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum energie regenerabilă, silvicultură, industria lemnului, agricultură şi industrie alimentară, tipografie-design, textile şi construcţii.

„Accesarea serviciilor destinate IMM-urilor va deschide calea spre noi oportunităţi de investiţii. Asigurarea unei mai bune vizibilităţi a IMM-urilor din regiune şi accesul la informaţii specializate din domeniul politicilor de cercetare şi inovare, a legislaţiei europene şi a programelor de finanţare, vor reuşi să detaşeze aceste firme la nivel local, astfel societăţile comerciale româneşti vor reuşi să-şi promoveze mai bine serviciile oferite. Toate aceste activităţi au drept scop stabilirea unor colaborări şi parteneriate de lungă durată între firmele din diferite ţări şi identificarea unor noi oportunităţi pentru dezvoltarea propriilor afaceri. În Săptămâna Europeană a IMM, ADR Centru îşi propune amplificarea colaborării cu mediul privat, pentru identificarea soluţiilor practice care să ducă la dezvoltarea acestuia. Pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, este important ca instituţiile cu un profil ca al nostru să faciliteze contactele dintre IMM şi sursele publice de finanţare”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.
Pentru viitor, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru are în vedere câteva direcţii principale de acţiune, bazate pe dezvoltarea cooperării în cadrul şi între diferite clustere, precum şi între aceste structuri asociative şi mediul universitar, pentru îmbunătăţirea transferului tehnologic. De asemenea, firmele private vor fi încurajate să colaboreze pentru definirea de proiecte de viitor, care ar putea fi finanţate în următoarea perioadă de programare. O altă preocupare a ADR Centru o reprezintă pregătirea proiectelor pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor, prin calificarea persoanelor şi prin identificarea de politici de sprijin local, astfel încât oamenii să nu mai fie tentaţi să părăsească ţările lor de origine, unde au fost instruiţi, pentru a munci în ţările mai dezvoltate. Acest lucru poate fi realizat inclusiv prin dezvoltarea de proiecte în turism, sau de promovare la nivel european a produselor tradiţionale româneşti.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com