Alba pregatita de alegeri

10 iunie 2012 07:480 comments

Comunicat de presă

Organizarea alegerilor locale în mod echidistant şi ireproşabil este prioritatea principală a Instituţiei Prefectului Judeţul Alba. « Implicarea cu responsabilitate în gestionarea măsurilor privind desfăşurarea în condiţii de deplină legalitate a procesului electoral, conduita ireproşabilă şi instruirea temeinică a efectivelor MAI angrenate în misiuni, reprezintă premise majore pentru desfăşurarea în condiţii de normalitate şi siguranţă a alegerilor din 10 iunie a.c.” precizează prefectul Dan Coriolan Simedru.
În acest sens, s-au derulat acţiuni care se înscriu în graficul calendarului pentru realizarea activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012:
• Alegătorii au fost înscrişi în liste electorale permanente, în liste electorale complementare sau în liste suplimentare şi vor vota, la aceeaşi secţie de votare, pentru consiliul local, consiliul judeţean, pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeţean. Dacă sunt persoane care, cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului, şi-au stabilit reşedinţa într-o altă circumscripţie electorală în care au loc alegeri, acestea vor solicita înscrierea de către primar într-o listă electorală suplimentară, pe baza actului de identitate. În lista suplimentară sunt înscrise şi persoanele omise din copia de pe lista electorală permanentă, care se prezintă la vot şi fac dovada, cu actul de identitate, că domiciliază în raza secţiei de votare respective.
• Au fost delimitate şi numerotate secţiile de votare de către toţi primarii, prin dispoziţie, fiind stabilite un număr de 431 secţii de votare (municipii – 106; în oraşe – 71; în comune: 254). Delimitarea şi numerotarea a fost adusă la cunoştinţă publică.
• A fost comunicat numărul alegătorilor rezultat din listele electorale permanente şi complementare. Au fost înscrişi în listele electorale permanente la data comunicării către birourile electorale de circumscripţie (16 aprilie 2012) un număr de 320.038 cetăţeni cu drept de vot şi în listele electorale complementare un număr de 451 cetăţeni cu drept de vot. La data predării listelor electorale permanente către primari (26 aprilie 2012) figurau înscrişi în listele electorale permanente un număr de 319.446 cetăţeni cu drept de vot.
• Potrivit normelor legale în vigoare, cei înscrişi în lista electorală de la secţia de votare pot să-şi exercite dreptul la vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea, după cum urmează: carte de identitate; carte de identitate provizorie; buletin de identitate; paşaport diplomatic; paşaport de serviciu; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).
În cazul în care sunt persoane care şi-au schimbat adresa de domiciliu după ce s-au întocmit listele electorale, acestea pot vota dacă prezintă un document valabil de identitate care dovedeşte noua adresă. După caz, acest document poate fi însoţit de certificatul de înregistrare, de cartea de rezidenţă permanentă sau de permisul de şedere permanentă care atestă adresa actuală.
Totodată, daca au fost omişi de pe lista electorala, cetăţenii pot vota în baza oricărui document valabil de identitate, care face dovada ca au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective.
• Alegătorii, care nu se pot deplasa din cauza bolii sau a invalidităţii, vor fi absolviţi de obligaţia votării la secţia de votare de care aparţin cu domiciliul. În această situaţie, însă, presedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la solicitarea scrisă a alegătorului aflat în imposibilitatea deplasării, utilizarea urnei speciale.
Astfel, se va forma o echipă, din cel puţin 2 membri ai biroului secţiei de votare, care se vor deplasa la domiciliul alegătorului cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării: ştampila cu menţiunea VOTAT, buletine de vot; extras de pe copia listei electorale permanente/copia listei electorale complementare/lista suplimentara. În raza unei secţii de votare se utilizează o singura urnă specială, ce poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare.
• Pentru protecţia celor 431 de secţii de votare, din judeţul Alba sunt repartizaţi 424 politişti, 238 jandarmi, 200 alte cadre din structuri din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Mai mult, pentru înlăturarea oricăror suspiciuni, cadrele MAI care au rude candidaţi în localităţile unde îşi desfăşoară activitatea, au fost detaşate în alte locaţii în data de 10 iunie 2012.
• Pentru judeţul Alba au fost tipărite 1.411.640 buletine de vot. Acestea au fost distribuite vineri 8 iunie a.c. către primari şi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţii. Odată cu buletinele de vot au fost repartizate şi ştampilele cu menţiunea VOTAT şi timbrele autocolante
• Au fost instruiţi preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de votare în perioada 5-7 iunie a.c, în 12 serii la sediul Instituţiei Prefectului.
• Au fost efectuate verificări prealabile la sediile secţiilor de votare cu privire la respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi cu privire la asigurarea comunicaţiilor din sediul secţiei de votare.
• Instituţia Prefectului colaborează cu instituţiile abilitate pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice. Au fost constituite echipe din reprezentanţi ai instituţiilor implicate în acest proces, care să conlucreze în toate localităţile judeţului pentru verificarea secţiilor de vot şi a evitării incidentelor electorale. În acest sens, Instituţia Prefectului efectuează verificări la sediile secţiilor de votare în cursul zilelor de vineri şi sâmbătă, 8-9 iunie a.c. după ce acestea vor fi amenajate şi dotate corespunzător de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale.
• Au fost intensificate acţiunile de informare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi a mitei electorale.
Prefectul judeţului Alba, domnul Dan Coriolan Simedru adresează cetăţenilor o invitaţie şi un îndemn totodată, de a participa la vot şi de a realiza importanţa acestui proces în orice stat democratic: „Fiecare cetăţean are dreptul şi privilegiul de a-şi exprima opţiunea la vot şi de a nu lăsa pe altul să decidă în locul lui. Prezenţa la urnele de votare este o alegere şi decizie personală, iar eu nu vreau decât să informez şi să asigur opinia publică, că la nivelul Instituţiei Prefectului au fost întreprinse măsurile necesare organizării şi desfăşurării alegerilor în condiţii optime”.

Instituţia Prefectului Judeţul Alba

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com