Aleşii locali au pe masa de discuţii 38 de proiecte

24 septembrie 2012 16:574 comments

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc, mâine în şedinţă, pentru a lua în discuţie şi a vota mai multe proiecte de hotărâri. Pe masa aleşilor locali se vor afla 38 de proiecte. Printre acesta, se află proiecte precum: Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, Documentaţia tehnico-economic – faza Documentaţie avizare lucrări intervenţie pentru obiectivul: Refuncţionalizare zona centrală municipiul Alba Iulia – strada Tudor Vladimirescu, supravegherea Cetăţii Alba Carolina, semaforizare în anumite oraş sau reţea electrică pe Valea Popii. Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2012; 2. Modificarea şi completarea prevederilor Hotărârii nr. 171/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia; 3. Neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice; 4. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia; 5. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2013; 6. Deplasarea unei delegaţii a municipiului Alba Iulia la Sliven în Bulgaria în perioada 24 – 27 octombrie 2012; 7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „E-Skills for Innovative Cities” – E4C (E – Abilităţi pentru oraşe inovatoare) finanţat prin programul european The Urban Development Network Programme URBACT II 2007 – 2013, 8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Innovative Place – Brand Management” – CityLogo (Managementul unui brand local inovator) finanţat prin programul european The Urban Development Network Programme URBACT II 2007 – 2013; 9. Participarea Municipiului Alba Iulia la Clusterul Inovativ Naţional Polul de Competititvitatea Prelucrări Metalice Transilvania şi la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competivităţii Economice (POS CCE) 2007 – 2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”; 10. Participarea Municipiului Alba Iulia la Clusterul Inovativ Naţional Popul de Competitivitatea: Aliment Transilvania (Food Transilvania) şi la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 – 2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”; 11. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Unir nos forces pour construire un autre Nouveau Monde!” – UNMOND cofinanţat de Ambasada Franţei în România; 12. Participarea Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Internaţională Transromanica – The Romanesque Routes of European Heritage; 13. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale; 14. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 177/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2012; 15. Modificarea Hotărârii nr. 220/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind constituirea comisiei de analiză a cererilor de locuinţe sociale şi a cererilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 16. Organizarea de către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a Competiţiei Sportive pentru copii şi tineri cu dizabilităţi din municipiul Alba Iulia, ediţia a IX – a 2012 şi susţinerea financiară cu o suma de bani din bugetul local; 17. Aprobarea studiului de soluţie proiectare şi execuţie sistem de supraveghere Cetatea de tip Vauban Alba Iulia; 18. Aprobarea studiului de soluţie semaforizare intersecţii Alba Iulia; 19. Aprobarea studiului de soluţie pentru obiectivul „Construire reţea electrică strada Valea Popii”; 20. Documentaţia tehnico-economic – faza Documentaţie avizare lucrări intervenţie pentru obiectivul: „Refuncţionalizare zona centrală municipiul Alba Iulia – strada Tudor Vladimirescu”; 21. Redistribuirea pe obiective de investiţii a creditului bancar în valoare totală de 42.000.000 lei şi modificarea anexei la Hotărârea nr. 25/2012 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia; 22. Desemnarea reprezentantului municipiului Alba Iulia în Adunarea Generala a Acţionarilor la Societatea Comercială „Apa-CTTA” SA; 23. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alba Iulia în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia; 24. Atribuirea denumirii unor străzi; 25. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ); 26. Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 57594/2011 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Ţălnar Ilinca Alexandra; 27. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situat în municipiul Alba Iulia în vederea amplasării de panouri publicitare; 28. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN; 29. Darea în administrarea Tribunalului Alba a imobilului Centrală Termică, nr. 24; 30. Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor de amenjare a imobilului Centrala Termică nr. 10, conform contractului de comodat nr. 65044/2010; 31. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN; 32. Însuşirea expertizei tehnice de parcelare a unui apartament situat în Alba Iulia, strada Gladiolelor, bl. VG1; 33. Parcelarea unui imobil (teren) cu nr. topografic 1230/1/1/12/2/1 situat în Alba Iulia, strada Bucureşti, nr. 30; 34. Rectificarea suprafeţei imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Gladiolelor, nr. 7B, înscris în CF nr. 77159 Alba Iulia; 35. Însuşirea documentaţiei extrajudiciare, întocmită în Dosar nr. 3822/176/2012 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia; 36. Însuşirea expertizei extrajudiciare, întocmită în Dosar nr. 5237/176/2012 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia; 37. Însuşirea documentaţiei de parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, lângă bl. A13; 38. Achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în faţa instanţelor de judecată.

Sorin Poparadu

4 Comments

  • cetateanu’ nerecensat 12 November, 2011 iar ne dam cu firma in cap. de ce? pertnu ca persoanele care au fost angajati sa-si face treaba si-au facut-o de mantuiala: la mine n-a venit nimeni sa ma intrebe de sanatate si nici macar nu a lasat un mesaj in cutia postala ba fraiere, in data de , la ora de , venim cu recensamantul . dar vorba partidului de la guvernare si a primului nostru cetatean al urbei: LASA CA MERE SI ASA!!!

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com