Amenzi în valoare de 154.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba

7 mai 2012 15:400 comments

La nivelul judeţului Alba, în perioada 2 – 5 mai, în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii din cadrul ITM Alba au efectuat controale la 32 de unităţi la care erau angajaţi 461 de salariaţi (154 de femei). În urma controalelor au fost constatate 154 de deficienţe cu tot atâtea măsuri dispuse şi un număr de zece persoane care lucrau fără forme legale de angajare. Au fost aplicate 99 de sancţiuni din care şase amenzi în cuantum de 150.000 de lei, din care 100.000 lei pentru muncă nedeclarată (10 persoane de la cinci societăţi din judeţ) şi 93 de avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale au fost: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului; contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului; nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare; primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine); nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată; nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi; registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă au controlat 33 de unităţi, unde au depistat 36 de deficienţe. Au fost aplicate 36 de sancţiuni: o amendă în valoare de 4.000 de lei şi 35 de avertismente.
Principalele deficienţe stabilite au fost: lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR; lipsa instruirii periodice a lucrătorilor; organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010; lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate; lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate; lipsa fişelor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com