Analiza activităţii desfaşurate de Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Alba, în anul 2013

3 februarie 2014 16:103 comments

imigrari-300x236

La sediul Serviciului pentru Imigrări Alba s-a desfăşurat luni, 03 februarie a.c., „ Evaluarea  activităţii desfăşurate în anul 2013” .

Astfel, la sfârşitul anului 2013, în evidenţele Serviciului se aflau înregistraţi 851 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 53 ţări ale lumii.Cei mai mulţi cetăţeni aflaţi în judeţul Alba provin din: Republica Moldova (152), Turcia (52), China(27), Italia (266), Germania (109), Franţa(27), Austria(25).

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse 30 de invitaţii, dintre care 29 au fost admise  şi una a fost respinsă.

Potrivit competenţelor, în anul 2013 au fost primite 10 cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi. Ca urmare, au fost eliberate 6 autorizaţii de muncă, 4 cereri au fost respinse pentru deficienţe constatate în derularea procedurilor prevăzute expres de lege.

În perioada analizată au fost primite 311 cereri  prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbarea reşedinţei, dintre care pentru cetăţeni din state terţe un număr de 150, iar pe spaţiul UE şi SEE un număr de 161.

Ca urmare, au fost emise 305 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi permanentă pe teritoriul României, certificate de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de rezidenţă temporară şi permanentă pentru membrii de familie ai cetăţenilor proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. În perioada de referinţă, a fost revocat dreptul de şedere pentru 29 cetăţeni non comunitari care nu mai îndeplineau condiţiile ce au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii la negru şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei naţionale, în anul 2013, rezultatele Serviciului pentru Imigrări al judeţului Alba au fost după cum urmează:

Au fost depistaţi cu şedere ilegală 33 cetăţeni străini,  din care 28 cu şedere ilegală şi 5 care desfăşurau activităţi lucrative  fără forme legale, care au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României; persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate amenzi contravenţionale în suma totală de 27.000 lei .

 

Informaţii suplimentare:

Inspectoratul General pentru Imigrări este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României constituie un domeniu bine reprezentat, fapt care converge spre realizarea acestui obiectiv principal stabilit prin lege în sarcina Inspectoratului General pentru Imigrări; fermitatea deosebită şi promptitudinea de care  s-a dat dovadă sunt reliefate de rezultatele obţinute.

Funcţia de prevenire a săvârşirii de fapte contravenţionale specifice domeniului –IMIGRĂRI – este de asemenea realizată şi prin constatarea şi sancţionarea promptă a contravenţiilor, având în vedere faptul că fermitatea de care s-a dat dovadă nu a rămas fără reacţie în mediile frecventate de străini.

Având în vedere faptul că eforturile depuse în această direcţie nu  sunt canalizate strict pe rolul coercitiv de sancţionare a abaterilor, trebuie avută în vedere şi o altă componentă majoră a acestor activităţi – prevenirea .

Astfel, pentru a veni în sprijinul persoanelor vizate, s-a luat măsura afişării la avizierul serviciului a tuturor informaţiilor necesare străinilor pentru admisia în România, prelungirea dreptului de şedere, inclusiv drepturi, obligaţii, regimul sancţionator, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe, numerele de telefon a serviciului, etc.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com