Angajați ai Serviciului Public de Ocupare din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest, perfecționați printr-un proiect cu finanțare europeană

15 aprilie 2014 08:450 comments

Păstrarea locului de muncă pe o piață aflată într-o permnentă schimbare

poate fi o adevărată provocare, atât pentru angajații cu funcții de

execuție, cât și pentru cei cu atribuții de conducere. Perfecționarea

profesională rămâne una dintre puținele arme pe care le are la îndemână

salariatul în fața concurenței, a tăierilor de cheltuieli și a reorganizărilor.

Absolvirea unui astfel de program asigură un avantaj competitiv, un

bagaj mai mare de cunoştinţe şi plus-valoare pe piaţa muncii.

Un astfel de demers este pus în practică de Agenția Județeană de

Ocupare a Forței de Muncă(AJOFM) Alba prin proiectului „3C – Calitatea

Crează Competențe – Calitatea în formare Crează Competențe

profesionale de nivel european pentru personal„ul SPO din Regiunile

Centru, Vest și Nord-Vest“, derulat împreună cu AJOFM Arad, AJOFM

Satu Mare, S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1

Decembrie 1918” Alba Iulia, Desarrollo de Estrategias Exteriores SA,

Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L., Servicio Público

de Empleo del Principado de Asturias, ultimele trei din Spania.

Îmbunătățirea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților

pentru dezvoltare personală și organizațională

Una dintre activitățile proiectului s-a concretizat în organizarea unui

curs de perfecționare în ocupația de „Specialist îmbunătățiri procese“,

pentru care au fost selectați 24 de angajați de la Agențiile Județene de

Ocupare a Forței de Muncă Alba, Arad, Brașov, Bihor, Bistrița-Năsăud,

Caraș-Severin, Covasna, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Centrul Național de

Formare Profesională a Personalului Propriu (CNFPPP)Râșnov și de

la Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților (CRFPA)

Brașov și Cluj.

Programul de 75 de ore, eșalonate pe două săptămâni, dezvoltă

atitudini pozitive față de identificarea și soluționarea unor probleme

a căror manifestare generează abateri de la procesele standard de

organizare și funcționare a unei instituții. „Programa de pregatire

asigură îmbunătățirea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților

necesare atât dezvoltarii personale, cât și a celei organizaționale.

Principalele competențe care vor fi dobândite, în urma absolvirii

examenului final, sunt: «Rezolvarea problemelor»; «Organizarea

locului de muncă»; «Proiectarea metodelor de analiză și îmbunătățire

a procesului»; «Dezvoltarea sistemului intern de îmbunătățire continuă

a proceselor». Desfășurat dominant sub formă practică și folosind

metode de predare specifice adulților, programul asigură cunoașterea și

exersarea unor metode și tehnici performate de management Kaizen,

care să conducă la autodisciplină, standardizare, orientarea spre nevoile

clienților, valorificarea superioară a timpului, implicarea angajaților

în lurea deciziilor “, susține expertul Maria Ilea, formator în cadrul

programului de perfecționare.CURSANTI (2)

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com