Angajați AJOFM din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest au fost perfecționați printr-un proiect cu finanțare europeană

9 iulie 2013 08:430 comments

proiectAdministraţia publică din România se confruntă, în afară de cerinţele impuse de procesul de integrare în Uniunea Europeană, cu două categorii de constrângeri: pe de o parte insuficienţa resurselor, iar, pe de altă parte, o creştere şi o diversificare permanente a cerinţelor cetăţenilor şi a mediului economic şi social. Pentru a răspunde acestor cerinţe , inclusiv Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, în calitate de Serviciu Public de Ocupare (SPO), este necesară dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici, capabil să asigure servicii de calitate .
Un astfel de demers este pus în practică de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă(AJOFM) Alba prin proiectul„3C – Calitatea Crează Competențe – Calitatea în formare Crează Competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest și Nord-Vest“. Proiectul este derulat împreună cu AJOFM Arad, AJOFM Satu Mare, S.C. Tobimar Construct SRL Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Desarrollo de EstrategiasExteriores SA, Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades S.L., ServicioPúblico de EmpleodelPrincipado de Asturias, ultimele trei din Spania.
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare se bazează pe dezvoltarea competenţelor personalului, iar proiectul mai sus menționat asigură cadrul organizat de acţiune în acest sens. În timpul analizei de nevoi realizată prin proiect s-a identificat un deficit de competenţe în domeniul planificării organizate.Astfel, a fost stabilit un Program de perfecţioanare profesională în ocupaţia „Consultant administrație publică”.
Specialiștii proiectului au selectat pentru prima serie un număr de 14 angajați din opt AJOFM-uri din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest. Cursurile au fost organizate de S.C. Tobimar Construct SRL, partener în acest proiect.. „Este un program care formează şi dezvoltă competenţe pentru acţiunea pe bază de politici, strategii, programe şi proiecte. Principalele competenţe care vor fi dezvoltate în cele 80 de ore cât durează perfecţionarea vizează: acordarea de servicii profesionale în domeniul administraţiei publice; eficientizarea muncii din administraţia publică, acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării programelor /proiectelor cu finanţare externă;asistenţă şi servicii pe probleme de proceduri aplicate în administraţia publică; asistenţă privind întocmirea documentaţiei tehnice şi a actelor administrative; asistenţă privind respectarea reglementărilor legale în vigoare; realizarea de expertize la solicitarea structurilor de conducere sau a altor părţi interesate ale autorităţilor administrative publice locale şi centrale;asistenţă de specialitate în cauzele solicitate de către autorităţile administrative publice locale şi centrale“, a explicat Maria Ilea, formator pentru programul de „Consultant administrație publică”.
Alte două programe similare vor mai fi organizate pentru alți 31 de angajați, selectați de la AJOFM-urile din cele trei regiuni.
Demersul AJOFM Alba vizează asigurarea unui cadru organizat de dezvoltare a competenţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul Seriviciului Public de Ocupare, în relaţie directă cu serviciile furnizate şi angajamentele de reformă asumate de Guvernul Romaniei.Proiectul se va finaliza în iulie 2014, este co-finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Domeniul major de intervenţie 4.2„Formarea personalului propriu al SPO(AJOFM)“.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com