ANUNT FOARTE IMPORTANT!

9 aprilie 2014 08:360 comments

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în Monitorul Oficial nr.

236/02.04.2014, a fost publicat Ordinul nr. 431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină

aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

Pentru trimestrul I al anului 2014, cererile pentru ajutorul de stat mai sus amintit se depun

până la 30 aprilie 2014, inclusiv.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza

redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate

în agricultură.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale

de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină

achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/

2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, beneficiarii au obligaţia comunicării către

APIA, în scris, a opţiunii referitoare la modalitatea de achiziţionare a cantităţii de motorină, respectiv

integral sau în tranşe.

Cantităţile de motorină ce fac obiectul acestui ajutor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului

agriculturii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Legislație:

0 Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind

acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările

ulterioare;

0gascan Ordinul M.A.D.R. nr. 1229/2013 pentru aprobarea procedurilor specifice de

implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru

motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com