Augustin Drăguţ a fost suspendat din funcţia de primar al Ocnei Mureş

7 mai 2012 17:430 comments

Reprezentanţii Instituţiei Prefectului Alba ne-au comunicat că prin prin Ordinul nr. 93/2012, Prefectul judeţului Alba a luat act de încetarea înainte de termen a mandatului de primar al oraşului Ocna Mureş al lui Augustin Drăguţ, ales în 2008 din partea PNŢCD. Acest fapt survine în urma referatului întocmit de secretarul oraşului Ocna Mureş, la care a fost anexată declaraţia de acceptare a candidaturii la funcţia de primar a lui Augustin Drăguţ în calitate de membru al PNL.
„Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, potrivit căreia calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în cazul pierderii, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, precum şi dispoziţiile Legii nr. 14/2003, legea partidelor politice, potrivit căreia un cetăţean român nu poate face parte în acelaşi timp din două sau mai multe partide politice, iar înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior, prefectul judeţului Alba a emis ordinul prin care constată încetarea mandatului primarului, în temeiul art. 16 din Legea 393/2004. Trebuie precizat că un astfel de ordin poate fi emis doar pe baza referatului secretarului unităţii administrative respective, însoţit de documentele legale justificative”, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Alba. Sorin Poparadu
Tot luni, prin Ordinul nr. 88/2012, prefectul judeţului Alba a luat act de încetarea înainte de termen a mandatului de primar al comunei Noşlac exercitat de către Vinţeler Silviu, ca urmare a demisiei sale din această funcţie.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com