Blaj-Doar azi si maine mai poate fi contestat bugetul local!

11 aprilie 2019 17:192 comments

n conformitate cu dispoziţiile legii nr 544/2001, privind accesul la informaţii de interes public, a H.G. nr 123/2002, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 544/2001 şi a H.C.L. nr 164/2002, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, Primăria Municipiului Blaj, conform competenţelor şi sarcinilor specifice, are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public, legate de bugetul anului 2019:

În baza prevederilor art. 39, alin. (3) din Legea 273/2006, locuitorii municipiului Blaj pot depune contestații în ceea ce privește proiectul de buget local pentru anul 2019 în peroada 29 martie – 12 aprilie 2019, la Secretariatul Primăriei Blaj, din incinta Palatului Cultural Blaj, între orele 08:00 și 16:00.

Palatul Cultural Blaj

În acest an 2019, veniturile la bugetul local sunt în valoare de 45.756.000 lei, din care veniturile proprii (provenite din impozite și taxe locale) sunt în valoare de 15.538.750 lei.

Principalele investiții ce vor fi realizate în acest an din bugetul local sunt:

– bazinul de acoperit de înot;
– puntea peste râul Târnava Mare;
– amenajare curte interioară la Colegiul Național „Inochentie Micu Klein;
– amenajare sediu Primărie Blaj;
– investitiții în achiziționarea de aparatură pentru Spitalul Municipal Blaj;
– reabilitare și modernizare străzi;
– proiecte topo, audituri, expertize, studii de fezabilitate și alte studii pentru accesarea de proiecte europene, achiziționarea de mașini și utilaje, proiecte ce vizează semaforizarea din Blaj, etc.

Proiectul de buget local pe anul 2019 – cu secțiunile Buget local, Buget credite interne, Buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții și lista de investiții pentru anul 2019 – poate fi consultat în documentele de mai jos.

BUGET LOCAL

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com