CJ Alba a început trei contracte în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba“

7 noiembrie 2013 16:270 comments

prefectura siteConsiliul Județean Alba anunță începerea a trei contracte din cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”.
Contractul ”Auditul anual al proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba” a fost încheiat în 24 iulie 2013 cu prestatorul SC Dam Fiscality SRL București la valoarea de 27.496 de lei (fără TVA) și are valabilitate pe toată perioada de implementare a Proiectului.
Contractul „Asistenţă tehnică oferită de proiectant pe perioada executării lucrărilor de construire a depozitului de deșeuri Galda de Jos“ a fost încheiat în 15 octombrie 2013 cu prestatorul SC Argif Proiect SRL Pitești și are o valoare de 824.000 de lei, fără TVA. Durata contractului este de 25 de luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor, 23 octombrie 2013.
Contractul ”Asistență tehnică pentru revizuirea documentațiilor de atribuire a contractelor din cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba” a fost semnat în 29 septembrie 2013 cu prestatorul SC Blom România SRL Târgoviște, la valoarea de 206.360 lei, fără TVA. Perioada de implementare este de 4 luni, începând cu data de 1 octombrie 2013.
Primul dintre cele trei contracte menționate constă în verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului și a sumelor solicitate spre rambursare, în vederea certificării realității, legalității și eligibilității acestora. Asistența tehnică pe perioada de construire a depozitului de la Galda de Jos presupune: revizuirea proiectului tehnic existent, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor şi a acordurilor, elaborarea documentelor tehnice şi financiare, respectiv acordarea de sprijin pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de construire a depozitului. În cadrul celui de-al treilea contract vor fi revizuite documentațiile de atribuire pentru construirea a două staţii de transfer deșeuri la Tărtăria și Blaj, închiderea depozitelor neconforme de deșeuri din mediul urban, construirea Centrului de management integrat al deșeurilor Galda de Jos și furnizarea de echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor și unități de compostare individuală.
Consiliul Județean Alba implementează în perioada mai 2012 – octombrie 2015 proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba” (Proiectul), co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Media, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”). Valoarea totală a Proiectului este de 212.015.115 lei, fără TVA, din care valoarea eligibilă, conform POS Mediu, este de 188.313.589 lei, fără TVA.

Scopul principal al Proiectului este realizarea unui sistem integrat de management al deșeurilor și a unui program de investiții care să asigure respectarea noilor prevederi legislative în domeniu.
Principalele componente sunt: Implementarea colectării separate a deșeurilor municipale şi introducerea compostării individuale în mediul rural; Construcţia a 2 staţii de transfer la Blaj (15,000 t/an) şi Tărtăria (33,044 t/an); Construcţia unei staţii de sortare la Galda de Jos (43,000 t/an); Construcţia unei staţii de tratare mecanico – biologică simplă la Galda de Jos (85,566 t/an); Construcţia unui nou depozit de deşeuri în Galda de Jos (543,000 m3) – prima celulă; Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite urbane de deşeuri neconforme (în Abrud, Cîmpeni, Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia).

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com