COMSA SI ABSTINENTA SEXUALA

15 iunie 2015 16:450 comments

Într-un moment delicat pentru  societatea românească, un număr de nouăsprezece

ONG-uri, printre care și Asociația Părinți pentru Ora de Religie condusă de Romeo Nicu Moșoiu

– consilier pe probleme de religie al Ministrului Educatiei și Cercetării Științifice, au trimis o

scrisoare prin care le cer miniștrilor Educației și Sătătații să promoveze în școli abstinența până

la căsătorie.

Organizațiile semnatare condamnă rolul educației sexuale în rândurile tinerilor, făcând

indirect apel la violarea vieții private a individului, considerând-o formă de protecție a

integrității și sănătății copilului. Aceste organizații, influentate de Asociația Parinți pentru Ora

de Religie, instigă la nerespectarea Art. 26. alin. (2) din Constituției României, republicată,  care

prevede că ”Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile  și

libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.” Astfel, orice persoană are dreptul

fundamental să  beneficieze de viața privată fără a-i fi violată intimitatea și relațiile interumane

pe care și le întemeiază.

Susțin inițiativa domnului ministru Nicolae Bănicioiu de a introduce ora de educație

sexuală și sănătate în programa școlară din clasa I până în clasa a XII-a. Aceste ore sunt menite a

crea o conștiință pro-activă a elevului cu privire la modificările propriului corp, a sănătății și

integrității lui corporale din  perioada pubertății și a unor măsuri corecte și utile de

contracepție.

Nu putem nega realitatea că relațiile sexuale dintre tineri sunt un fapt actual nu doar în

România, ci în întreaga lume civilizată. Problema pe care Guvernul  trebuie să o aducă pe

agenda publică este de a-i educa pe tinerii români în spiritual unei vieți sănătoase și fără riscuri,

nu de a le interzice să dispună de propria persoană și de  relațiile din viața privată.  Pe lângă

faptul că sunt neconstituționale, acest tip de inițiative sunt anacronice, nepotrivite și pot

produce efecte contrare celor scontate în viețile tinerilor noștri.

O gândire în sensul celor propovăduite de domnul Romeo Nicu Moșoiu instigă la oatitudine fundamentalist religioasă, periculoasă pentru lumea liberă în care trăim, și care se

opune dreptului fundamental al cetățeanului de a fi educat într-un anumit comportament

social, nu îngrădit de libertăți naturale.

Pe parcursul procesului de revizuire a Agendei de dezvoltare sustenabilă post-2015,

sănătatea sexuală și drepturile sexuale și reproductive au primit atenția cuvenită din partea

guvernelor și instituțiilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), care le poziționează central nu

doar în procesul de capacitare a femeilor, ci și în dezvoltarea durabilă la nivel global. Conform

Propunerii Grupului Deschis de Lucru privind Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă, se

dorește ca, până în 2030, guvernele să garanteze accesul universal la servicii de sănătate

sexuală și reproductivă, inclusiv planificare familială, informare și educație și să integreze

sănătatea reproductivă în programe și strategii naționale.

Aceste obiective rezonează cu raportul despre România emis în 28 noiembrie 2014

de Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale si culturale, care recomandă

Guvernului român să introducă educația sexuală obligatorie în școli, să faciliteze accesul

adolescentelor la avorturi și să reducă numărul de medici care refuză să execute avorturi.

Asociația Părinți pentru Ora de Religie, o asociație transformată din grup de cauză în

grup de interese, respinge recomandările ONU și poate împinge România într-un conflict

diplomatic în ceea ce privește politica de sănătate și educare sexuală întreprinsă în rândul

tinerilor.

În calitate de deputat al Parlamentului României și membru al comisiei parlamentare

pentru politică externă  voi milita ferm pentru garantarea implementarii recomandărilor ONU

și voi urmări atent activitatea acestui tip de organizații care încearcă destabilizarea poziției

României în interiorul organizațiilor internaționale din care este parte.

România este o democrație, un stat liber și civilizat, o țară care dorește să-și respecte

angajamentele și care se aliniază cerințelor moderne în materie de educatie pentru sănătate,

ocrotindu-și tinerii prin procese și instrumente active de informare, prevenție și

conștientizare.  Nu voi permite ca țara noastră să fie expusă în mod nefericit  în relațiile

internaționale doar pentru că organizații naționale de tip fundamentalist uneltesc pentru

destabilizarea statului modern și revenirea la o guvernare cu influențe  teocratice, specifică

societăților din Evul Mediu.

Solicit demiterea domnului Romeo-Nicu Moșoiu din funcția de consilier al ministrului

educației, din cauza conflictului de interese generat de dubla sa calitate – persoană cuinfluență politică în anturajul ministrului educației și vice-președinte al Asociației Părinți

pentru Ora de Religie, care instigă în mod explicit la nerespectarea recomandărilor ONU

privind educația sexuală și sănătatea.

Deputat

Cornel George Comșacomsa-cornel-george-cam-dep

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com