COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Dezvoltarea si retehnologizarea TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL”

18 decembrie 2023 08:501 comment

TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION  S.R.L., cu sediul în Sat Bistra, comuna Bistra, calea Turzii nr.14E, jud. Alba, derulează în perioada 05.02.2023 – 31.12.2023, proiectul „Dezvoltarea si retehnologizarea TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 667/POC/411/AS/05.02.2023 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate (AM POC). Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Granturi de investiții sub formă de ajutor de stat (POC 4.1.1   “Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat”).

Titlu proiect: „Dezvoltarea si retehnologizarea TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION  SRL”

Beneficiar proiect: TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION S.R.L.

Program de finantare: Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate (AM POC)

Valoarea totală a proiectului este de 3.307.670,76 lei, din care

Asistența financiară nerambursabilă este de 2.070.366,59 lei.

Cod SMIS: 159374, RUE 413

Obiectivul general al proiectului de investiții: este reprezentat de sustinerea TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL, refacerea capacitatii de rezilienta a societatii prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investitii in retehnologizare. Proiectul are in vedere consolidarea pozitiei pe piata in domeniul accesat cf CAEN 3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii, dezvoltarea, modernizarea si cresterea competitivitatii sectorului de productie al TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION S.R.L., cresterea sustenabila a competitivitatii mediului de afaceri local, regional si national.

     Date de contact beneficiar: Sat Bistra, comuna Bistra, calea Turzii nr.14E, jud. Alba, telefon 0740840584, fax-, e-mail: productionmaria@gmail.com   

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com