Comunicat de presă

25 februarie 2021 11:201 comment

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH) au derulat în perioada 15.01.2018 – 28.02.2021 proiectul PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”,

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Valoarea totală a proiectului: 8.722.301,38 lei, din care ajutor de minimis 5.649.811,20 lei.

Durata proiectului: 37 de luni.

 

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de noi afaceri în Regiunea Centru, în mediul urban, prin furnizarea de programe de formare profesională și activități integrate.

 

419 persoane din Regiunea Centru, cu vârsta între 18 – 64 de ani au beneficiat de măsuri de formare în domeniul antreprenoriatului. Conform indicatorilor asumați, 258 de persoane au avut statut de angajat, iar 161 de persoane s-au încadrat în categoria de persoane inactive și șomeri.

Din fiecare județ al Regiunii Centru au fost selectate persoane care au fost formate în domeniul antreprenoriatului și au primit sprijin pentru elaborarea planului de afaceri.

 

36 de planuri de afaceri au fost finanțate prin intermediul proiectului, în urma unei competiții lansate la nivelul județelor din Regiunea Centru, conform metodologiei aprobate prin proiect.

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat a fost de aproximativ 35.000 euro.

Valoarea totală eligibilă a planurilor finanțate a fost de 5.637.267,17 lei.

 

Din totalul de 36 de afaceri, 25 au fost înființate în județul Brasov, 3 în județul Alba, 2 în județul Mureș, 4 în județul Covasna și 2 în județul Harghita. În total, au fost create 85 de noi locuri de muncă în Regiunea Centru.

 

Prezentări ale afacerilor, scurte filme de promovare a start-up-urilor, dar și mărturii ale antreprenorilor finanțați prin proiectul PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” pot fi vizualizate pe website-ul proiectului, la adresa:

https://www.profitantreprenor.ro/ sau pe pagina de social media Facebook: Profit Antreprenor.

 

Sfera de activitate a afacerilor finanțate a fost una variată, vizând activități de restaurant, închirieri echipamente de agrement, producție prelate și caroserii, centre de recuperare medicală, afterschool, producție înghețată, producție textile, vulcanizare, organizare de evenimente, servicii de înfrumusețare etc.

 

Grupul țintă eligibil al acestui proiect a fost format din persoane fizice cu domiciliul/reședința în Regiunea Centru, în unul dintre cele 6 județe (Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita sau Alba) și care au făcut parte din categoriile: șomeri, persoane inactive (studenți, persoane casnice) sau persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În categoria persoanelor active au fost incluse și persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

 

 

 

În conformitate cu schema de antreprenoriat, proiectul s-a derulat în 3 etape:

 

  • Etapa I – Formare antreprenorială

În cadrul acestei etape, au avut loc acțiuni care au vizat informarea și selecția membrilor grupului țintă, derularea programului de formare antreprenorială, etapa finalizându-se cu selectarea planurilor de afaceri care au primit ajutor financiar în cadrul proiectului.

La selecție au putut participa persoanele înscrise la cursul de formare antreprenorială, derulat în cadrul proiectului, dar și persoane  care au obținut această calificare în alt context.

 

Toate cele 36 de persoane selectate în vederea acordării ajutorului de minimis au beneficiat de stagii de practică, într-o întreprindere funcțională, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri finanțat.

 

  • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Ajutorul de minimis a fost acordat beneficiarilor în două tranșe:

  • Maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis, după semnarea contractului de subvenție;
  • Maxim 25% din valoarea ajutorului de minimis, în termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului, cu condiția realizării de venituri reprezentând minim 30% din valoarea tranșei inițiale.

 

În cadrul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat a verificat implementarea planurilor de afaceri de către start-up-urile înființate prin proiect, respectiv îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor propuși. Fiecare start-up a avut obligativitatea creării a cel puțin 2 locuri de muncă în termen de 6 luni de la data semnării contractului de subvenție și menținerea acestora pe o perioadă minimă de 12 luni.

 

  • Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Sustenabilitatea întreprinderii și menținerea locurilor de muncă pe care antreprenorii și le-au asumat au fost monitorizate de ADDJB timp de 6 luni de la finalizarea implementării planului de afaceri.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Pentru detalii ne puteți contacta:

 

Manager de proiect

Gliga Luciana

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Email: profit@addjb.ro

 

Comunicatul complet îl găsiți aici:Comunicat_final_ADDJB 25.02.2021.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com