COMUNICAT IMPORTANT

11 martie 2020 21:272 comments

COMUNICAT DE  PRESĂ
În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ordinului nr. 54 din 10.03.2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Cabinet Procuror General și a Hotărârii adunării generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba din 11.03.2020, privind măsuri de organizare a activității parchetului, necesare pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID19 și de gripa sezonieră, comunicăm următoarele:
–  Activitatea de relații cu publicul și audiențe în cadrul parchetului se suspendă până la data de 30 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii suspendării.
– Primirea sesizărilor, cererilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosind mijloacele de comunicare electronice sau trimiterile poștale (Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, mun. Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.24, jud. Alba, fax 0258/812203, pt_alba@mpublic.ro).
– Comunicarea actelor procedurale se va realiza preponderent prin intermediul poștei electronice, cu acordul prealabil al destinatarului.
– Intrarea persoanelor în sediul parchetului, cu excepția personalului propriu și a celui din instituțiile sistemului judiciar, de ordine publică și siguranță națională, se va face numai după completarea unei declarații pe propria răspundere, conform formularului afişat la sediul unităţii de parchet, care va face referire la toate zonele prevăzute în lista afișată și actualizată zilnic.
– Compartimentul IT va întocmi o listă actualizată zilnic conținând zonele geografice/localitățile stabilite de autoritățile române și străine competente pentru care este obligatorie respectarea măsurilor de carantină sau autoizolare la domiciliu. Lista respectivă va fi transmisă electronic unităților din subordine și va fi afișată la intrarea în unitate pentru a fi avută în vedere la completarea declarațiilor privind deplasările efectuate în ultimele 14 zile și contactele avute cu persoanele diagnosticate sau suspectate de infectare cu COVID19.
– În cazul confirmării vreuneia din situațiile de risc indicate de răspunsul afirmativ la întrebări, organele de jandarmi care efectuează serviciul de controlul acces nu vor permite accesul declarantului, informând despre aceasta prim-grefierul sau grefierii șefi de secție pentru notificarea cazului direcției de sănătate publică în a cărei rază de competență se află unitatea de parchet.
– Persoanele citate sau prezentate la parchet vor autodeclara (prin fax, poșta electronică sau pe același formular) dacă prezintă simptomele specifice (febră, transpirație, tuse, stare generală alterată, greutate la respirație), caz în care se va aprecia de către procuror, în funcție de urgența cauzei, audierea acesteia cu asigurarea mijloacelor de protecție (măști, mănuși și respectarea unei distanțe de 2-3 metri) sau amânarea efectuării audierii.
– Procurorul de caz poate amâna efectuarea activităților procedurale care implică contactul direct cu persoanele, în măsura în care este posibil față de urgența cauzei.
– Persoanele care intră în unitate vor proceda obligatoriu la igienizarea mâinilor.
– Emiterea prezentului comunicat de presă.
Purtător de cuvânt,
                                                   Prim procuror adjunct,
                                          Guş Octavia Raluca

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com