COMUNICAT IMPORTANT!

27 ianuarie 2022 23:420 comments

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 – pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror documente către organele fiscale de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată

 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba aduce la cunoştinţa celor interesaţi că, începând cu data de 01.03.2022, transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organelle fiscale de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, PFA-urile, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale se va face exclusiv prin intermediul Spaţiului Privat Virtual.

 

În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării  prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

 

AJFP Alba recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual până la data de 01.03.2022 pentru a nu risca eventuale consecinţe  negative care pot apărea dacă un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează în format letric şi nu prin SPV (prescrierea unui drept, pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, apariţia unor amenzi, etc).

 

Reamintim că Spaţiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile din 7, prin intermediul căruia contribuabilii depun declaraţii, cereri, solicită documente, verifică situaţia fiscală proprie, etc. Înregistrarea în SPV se face accesând pagina principal ANAF (www.anaf.ro) apoi secţiunea “Servicii Online” – “înregistrare/înrolare personae fizice şi juridice în SPV”.

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com