Continuă lucrările de modernizare a porţiunilor din DN74 şi DN1

8 iulie 2012 17:090 comments

Primăria Alba Iulia continuă lucrările de modernizare a drumurilor de acces în oraş, dinspre Teiuş şi zona Munţilor Apuseni. Proiectele de modernizare a porţiunilor din DN74 şi DN1, aflate pe raza oraşului, sunt programate a se finaliza în 2013. Valoarea ambelor proiecte depăşeşte 11 milioane de euro.
Obiectivul “Modernizare DN74 de la km 99+870 la km 103+175, str. Zlatnei şi Calea Moţilor” – Municipiul Alba Iulia, se desfăşoară de-a lungul DN74, traseul se suprapune cu str. Zlatnei şi str. Calea Moţilor, în lungime totală de 3.305 ml.
Până la data de 1 mai 2012 au fost realizate 3.191 ml de reţea apa, canalizare pluvială pe Calea Moţilor, precum şi 37 de cămine canalizare pluvială, iar pe strada Zlatnei canalizare pluvială şi 26 de cămine canalizare pluvială. Totalul canalizărilor pluviale însumează 3.134 ml. Au fost realizate 4 deznisipatoare pe Calea Moţilor şi 1 pode, pe strada Zlatnei.
“Conform proiectului, până la data de referinţă, au fost realizate 3.500 ml fundaţii adâncite, ambele părţi ale carosabilului, pe Calea Moţilor şi 200 ml partea stângă şi 880 ml partea dreapta pe strada Zlatnei. În ceea ce priveşte infrastructura drumurilor (casetă şi trotuar), până la data de referinţă au fost realizate câte 1.800 ml pe partea stângă şi dreaptă a Căii Moţilor, precum şi 200 ml pe partea stângă şi 880 ml pe partea dreaptă a străzii Zlatnei. Suprastructura drumului este realizată pe Calea Moţilor pe partea stângă cu balast şi piatră spartă 1.400 ml şi cu balast stabilizator pe 1.000 ml, iar pe partea dreaptă cu balast, piatră spartă şi stabilizator pe 1.300 ml. La începutul verii se poate vorbi despre sistemul rutier reabilitat pe o suprafaţă de 2.110 mp, trotuare 5.011,42 mp, pistă biciclişti 3.438 mp şi zonă verde 3.730 mp”, se afirmă într-un comunicat de presă al Primăriei Alba Iulia.
Valoarea totală a proiectului este de 21,7 milioane de lei, din care 17,5 milioane reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă din fonduri europene.
În ce priveşte lucrările de modernizare a DN 1, lucrările de reabilitare şi modernizare prevăzute sunt în derulare şi au fost realizate activităţi privind: organizare de şantier, trasare lucrări în plan, terasamente, pregătire platformă drum, canalizare pluvială, strat de balast, fundaţii adâncite, decapare îmbrăcăminţi asfaltice, demolare beton, demolare trotuare în zona podului, demontare şi montare grinzi prefabricate la pod, turnare beton în placă pentru suprabetonare, montare cablu alimentare cu energie electrică pentru iluminatul public, reţea apă.
Din lungimea totală, străzi urbane de 2.790 ml au fost realizate terasamente în proporţie de 26,32%, fundaţii adâncite 18,11%, suprastructură 1,42%, lucrări accesorii 15,34%. La sistemul rutier au fost reabilitate terasamentele în proporţie de 17,72% din suprafaţa totală de 38.823,48 mp, la pistele de biciclişti au fost realizate terasemente în proporţie de 35,44% din suprafaţa totală de 7.560,71 mp, iar la sistemul pietonal au fost realizate terasamente în proporţie de 35,44% din suprafaţa totală de 4.784,98 mp. Reţeaua de canalizare pluvială nouă este realizată în 10,30% din totalul de 270 ml. Valoarea totală a investiţiei este de 30,3 milioane de lei, din care 19,3 milioane lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea ambelor proiecte de investiţii depăşeşte suma de 11 milioane de euro. Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com