Controale ITM Alba pentru combaterea muncii la negru

10 aprilie 2017 10:542 comments

Inspectorii I.T.M. Alba au continuat controalele la agenţii economici din judeţul Alba.

Având sprijinul logistic şi protecţia oferită de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba, în perioada 3-7 martie 2017 inspectorii de protecţia muncii au realizat pe 50 de controale.

În cele 52 unităţi controlate, cu 753 angajaţi, au fost identificate 3 persoane sub vârsta de 18 ani.

Inspectorii ITM Alba au fost constatate 94 de deficienţe, dar nici o persoană muncind la negru.

Au fost date angajatorilor 3 sancţiuni (doar sub formă de avertismente).

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
– neacordarea repausului saptamanal;
– neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
– primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
– regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
– registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 37 unităţi, fiind constatate 56 de deficienţe.

Au fost aplicate 6 sancţiuni (avertismente), iar un eveniment este cercetat de inspectori în continuare.

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Lipsa fişelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
– Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
– Organizarea necorespunzătoare a activităţii de nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010
– Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
– Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor.

Tags:

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com