Culturile de grâu, orz, orzoiacă şi ovăz trebuie tratate împotriva dăunătorilor

23 aprilie 2013 13:010 comments

grau-primavara-fertiizare-l

Condiţiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului gândacul bălos (OULEMA MELANOPA) care poate cauza pierderi importante la culturile de orz, orzoaică, ovăz şi grâu. Pentru combatere se recomanda executarea tratamentului la depistarea dăunătorului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii: densitatea adulţilor să depăşească 10 indivizi / mp iar pentru larve 250 /m,folosind unul din produsele omologate, după caz: 1. CALYPSO 480 SC = 0,1 L/HA (0,01%), 2. FASTAC 10 EC =0,1 L/HA (0,01%), 3.DECIS MEGA 50 EW (0,015%), 4.KARATE ZEON= 0,150 l/ha (0,015 %), 5.NUPRID AL 200 SC = 0,l/ha (0,03%), 6.FASTER 10 EC=0,1 l/ha.(0,01%).
Pot fi utilizate şi alte produse omologate pentru combaterea dăunătorului amintit. La utilizarea insecticidelor recomandate, stupii de pe o rază de 3 km se vor închide 48 de ore. TRATAMENTUL NU SE EXCUTĂ LA TEMPERATURI MAI MARI DE 25 de grade Celsius.
Persoanele fizice sau juridice care efectuează tratamente în perioada înfloritului cu insecticide( exceptând produsul CALYPSO ) sunt OBLIGATE să anunţe Consiliile Locale,iar acestea să avertizeze apicultorii care au stupinele pe o rază de 3 km. de locul unde se efectuează tratamentele cu insecticide. Vor fi înştiinţate de asemenea Circumscripţiile sanitar – veterinare!

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com