CUM A FOST LA BLAJ

3 iunie 2019 07:080 comments

La Blaj, s-au trait clipe istorice.Vizita Papei Francisc va ramane in memoria oamenilor ca evenimentul secolului. Cuvintele Sanctitatii Sale vor rasuma multa vreme :”Dragi fraţi şi surori, înainte de a termina această Dumnezeiască Liturghie, doresc să vă salut încă o dată pe voi toţi aici prezenţi şi pe cei pe care i-am întâlnit în aceste zile, mulţumindu-vă tuturor pentru primirea călduroasă, îi salut cu respect pe domnul preşedinte al Republicii şi pe celelalte autorităţi, exprimându-mi recunoştinţa sinceră pentru colaborarea rodnică în ceea ce priveşte pregătirea şi desfăşurarea acestei vizite. Sunt recunoscător Prea Fericirii Sale, Patriarhul Daniel, Sfanţului Sinod. Clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe din România, care m-au primit în spirit fratern! Domnul să binecuvânteze această străveche şi distinsă Biserică şi s-o susţină în misiunea ei”, a transmis Suveranul Pontif.

Papa Francisc s-a adresat sutelor de mii de pelerini care au venit zilele acestea să-l vadă.

“Adresez un salut plin de afecţiune şi de recunoştinţă Preafericirii Voastre, cardinalul Lucian Mureşan, îi salut pe credincioşii Bisericii Catolice: episcopii, preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii laici din Bucureşti şi din Iaşi, precum şi pe numeroşii pelerini veniţi la Şuniuleu Ciuc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu care mi-a dat posibilitatea de a mă ruga cu voi şi de a vă încuraja în angajamentul vostru de evanghelizare şi de mărturie a carităţii. Aici la Blaj, pământ de martiriu, de libertate şi milostivire, vă aduc omagiul meu vouă, fii ai Bisericii Greco-Catolice care, de trei secole, daţi mărturie, cu ardoare apostolică, despre credinţa voastră. Preacurata Fecioară Maria să reverse ocrotirea ei maternă asupra tuturor cetăţenilor României care. în decursul istoriei, s-au încredinţat mereu mijlocirii ei. Ei vă încredinţez pe voi toţi şi ii cer să vă călăuzească pe drumul vostru de credinţă, pentru a înainta spre un viitor de un autentic progres şi de pace şi astfel să contribuiţi la construirea unei patrii, din ce în ce mai dreaptă şi mai fraternă”, şi-a încheiat Sanctitatea Sa discursul.

UPDATE ora 13.30 Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertăţii s-a încheiat

Sfânta Liturghie oficiată de Papa Francisc pe Câmpia Libertăţii din Blaj s-a încheiat. În cadrul slujbei, Suveranul Pontif a dat citire mesajului de beatificare a celor 7 episcopi români. Programul vizitei papale continuă cu un prânz şi o vizită într-o comunitate de romi.

Imediat după slujbă, Papa Francisc a plecat spre curia Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, unde va lua prânzul cu suita papală. Pe drum, spre edificiul situat în zona centrală a Blajului, Sfântul Părinte i-a salutat pe credincioşi.

Clădirea în care va poposi Papa Francisc a fost construită între anii 1911-1916. Destinaţia iniţială a fost de Bibliotecă Centrală a Mitropoliei din Blaj, însă, odată cu instalarea regimului comunist, instituţia a fost desfiinţată şi o parte din fondul de carte a fost distrus, iar o altă parte dusă la Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj.

În perioada comunistă, clădirea a fost utilizată de diferite instituţii publice. În prezent, clădirea a reintrat în patrimoniul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi a devenit sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore, locul de întrunire a Sinodului Episcopilor.

Din 2013, imobilul găzduieşte şi sediul Muzeului Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Greco-Catolice.

Începând cu ora 15.45, Sfântul Părinte are o întâlnire cu comunitatea romă din Blaj, la Biserica Greco-Catolică cu hramul „Sfântul Apostol Andrei şi Fericitul Episcop Ioan Suciu” din cartierul Barbu Lăutaru, lăcaş de cult construit special pentru vizita papală.

Aici, Suveranul Pontif va binecuvânta capela.

Barbu Lăutaru este cel mai vechi cartier al romilor din Blaj. Conform ultimului recensământ al populaţiei, din 2011, în Blaj, din cei peste 20.000 locuitori, aproximativ 9% sunt de etnie romă, aceştia locuind, în marea lor majoritate, în trei cartiere ale oraşului.

Biserica Română Unită a desfăşurat o constantă activitate spirituală şi socială în sprijinul comunităţii rome din Blaj. Unul dintre cei mai preocupaţi de acordarea asistenţei spirituale a fost episcopul martir loan Suciu.

Născut la Blaj, loan Suciu, cunoscut pentru deschiderea sa comunitară, a copilărit cu mulţi romi, iar după încheierea studiilor, şi-a dedicat o parte din activitate pentru sprijinirea acestei comunităţi. Cel cunoscut ca „episcopul tinerilor” a desfăşurat acţiuni de catehizare cu tinerii romi. Aşa se face că mulţi contemporani ai episcopului amintesc de excursiile pe care loan Suciu le făcea împreună cu tinerii romi sau de meciurile de fotbal pe care le juca cu aceştia.

În zilele noastre, Biserica Greco-Catolică a continuat să fie sensibilă şi atentă la problemele cu care se confruntă această populaţie defavorizată. Preoţii sunt prezenţi în permanenţă în mijlocul acestei comunităţi, iar organizaţiile sociale ale Bisericii derulează diferite programe pentru creşterea gradului de educaţie şi a nivelului de trai în rândul romilor.

Interesul manifestat de această comunitate a determinat Biserica Greco-Catolică să aprobe construirea în mijlocul cartierului Barbu Lăutaru a unui lăcaş de rugăciune. Piatra de temelie a fost sfinţită îm data de 1 octombrie 2017, în prezenţa Eminenţei Sale Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale.

UPDATE ora 12.30 Papa Francisc: Apar ideologii care încearcă să-i dezrădăcineze pe oameni din cele mai bogate tradiţii

Papa Francisc a îndemnat, duminică, pelerinii la păstrarea credinţei şi la luptă împotriva unor “noi ideologii care, într-un mod subtil, încearcă să se impună şi să-i dezrădăcineze pe oameni din cele mai bogate tradiţii ale lor culturale şi religioase”.

“Dragi fraţi şi surori, chiar şi astăzi reapar noi ideologii care, intr-un mod subtil, încearcă să se impună şi să-i dezrădăcineze pe oameni din cele mai bogate tradiţii ale lor culturale şi religioase. Colonizările ideologice dispreţuiesc valoarea persoanei, a vieţii, a căsătoriei şi a familiei şi dăunează, prin propuneri distrugătoare, atee ca şi cele din trecut. în mod deosebit tinerilor noştri şi copiilor, lăsăndu-i fără rădăcini din care să poală creşte. Sunt voci care, semănând teamă şi diviziune, vor să şteargă şi să îngroape cea mai preţioasă moştenire pe care aceste ţinuturi au văzut-o nâscându-se”, a spus Papa Francisc.

Suveranul Pontif a amintit de Edictul de la Turda, din 1586, care sancţiona orice fel de radicalism, promovând un act de toleranţă religioasă, fiind unul dintre primele cazuri din Europa de acest tip.

“Aş dori să vă încurajez să duceţi lumina Evangheliei la contemporanii noştri şi să continuaţi să luptaţi, ca aceşti Fericiţi, împotriva acestor noi ideologii care apar. Să fiţi mărturisitori ai libertăţii şi ai milostivirii, făcând să prevaleze fraternitatea şi dialogul asupra diviziunilor, incrementând fraternitatea de sânge, care îşi găseşte originea în perioada de suferinţă în care creştinii, divizaţi în decursul istoriei s-au descoperit a fi mai apropiaţi şi mai solidari. Să vă însoţească pe drumul vostru ocrotirea maternă a Preacuratei Fecioare Maria şi mijlocirea noilor Fericiţi”, şi-a încheiat Sfântul Părinte mesajul.

UPDATE ora 12.25 Papa Francisc, la Blaj: Aceste ţinuturi ştiu ce e suferinţa când regimul e mai puternic decât viaţa

Papa Francisc a spus,duminică, la Blaj,pe Câmpia Libertăţii,că în aceste ţinuturi este cunoscută suferinţa oamenilor „atunci când greutatea ideologiei sau a regimului e mai puternică decât viaţa”.„Voi aţi suferit din cauza discursurilor şi acţiunilor bazate pe discreditare”, a spus Suveranul Pontif.

Papa Francisc a rostit un discurs emoţionant în faţa a peste 100.000 de oameni prezenţi pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, după ce a beatificat cei şapte episcopi greco-catolici, numindu-i, de acum, „Fericiţi”. Sanctitatea Sa le-a spus pelerinilor că ştie istoria acestor ţinuturi.

„Aceste ţinuturi cunosc bine ceea ce înseamnă suferinţa oamenilor atunci când greutatea ideologiei sau a regimului este mai puternică decât viaţa şi se pune deasupra a toate, ca normă a vieţii înseşi şi a credinţei persoanelor; când capacitatea de decizie, libertatea şi spaţiul pentru creativitate este redus şi de-a dreptul eliminat. Voi aţi suferit din cauza discursurilor şi acţiunilor bazate pe discreditare, care duceau până la expulzarea şi distrugerea aceluia care nu putea să se apere şi reduceau la tăcere vocile disonante, îi avem în minte, în mod deosebit, pe cei şapte Episcopi greco-catolici pe care am avut bucuria să-i proclam Fericiţi. în faţa persecuţiei aprige din partea regimului ei au dat dovadă de o credinţă şi de o iubire exemplare pentru poporul lor”, a spus Papa Francisc.

Suveranul Pontif a vorbit şi despre curajul celor şapte episcopi martiri, de a accepta cruzimi de tot felul în loc să renege Biserica.

„Cu mare curaj şi tărie interioară, au acceptat să fie supuşi la o dură detenţie şi la lot IcIliI de cruzimi, decât să renege apartenenţa la iubita lor Biserică. Aceşti Păstori, martiri ai credinţei, au recâştigat şi au lăsat poporului român o preţioasă moştenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate şi milostivire”, a mai spus Suveranul Pontif.

Sapte episcopi români, beatificaţi. Papa: Să li se poată celebra sărbătoarea în fiecare an la 2 iunie

Cei şapte episcopi greco-catolici români au fost beatficaţi de Papa Francisc în cadrul ceremoniei de pe Câmpia Libertăţii din Blaj. „Să fie de acum înainte numiţi Fericiţi şi să li se poată celebra sărbătoarea în locurile şi după legile prevăzute de dreptul canonic, în fiecare an la 2 iunie”.

„Noi ascultând dorinţa Fratelui Nostru cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice Române, a mai multor confraţi întru episcopat, precum şi a multor credincioşi, după ce am primit părerea exprimată de Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor, cu Autoritatea Noastră Apostolică dispunem ca Venerabilii Slujitori ai lui Dumnezeu, Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu, episcopi şi martiri ai Bisericii din România şi păstori după inima lui Hristos, mărturisitori eroici ai Evangheliei iertării şi a păcii, să fie de acum înainte numiţi Fericiţi şi să li se poată celebra sărbătoarea în locurile şi după legile prevăzute de dreptul canonic, în fiecare an la 2 iunie. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin”, a spus Papa Francisc în faţa pelerinilor adunaţi la Blaj.

ora 11.15 Moment istoric la Blaj: A început ceremonia de beatificare a celor şapte episcopi greco-catolici

Papei Francisc oficiază, pe Câmpia Libertăţii din Blaj, la ora transmiterii ştirii, Sfânta Liturghie şi ceremonia de beatificare a şapte episcopi greco-catolici martiri. În primul rând se află şi rude ale celor şapte episcopi martiri care vor fi beatificaţi de către Suveranul Pontif.

Pe Câmpia Libertăţii, Suveranul Pontif celebrează, la ora transmiterii ştirii, Sfânta Liturghie cu beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri.

Tronul arhieresc pe care stă Papa Francisc conţine bucăţi de lemn provenit din închisorile Sighet şi Gherla, unde s-a produs martiriul episcopilor. Organizatorii spun că acesta are semnificaţii spirituale şi simbolice extrem de puternice. „Tronul pe care va sta Sfântul Părinte este din lemn autentic, cules din arhitectura puşcăriilor de la Sighet şi Gherla, iar designul face trimitere la calvarul detenţiei, la suferinţa şi la moartea pentru Hristos”, susţin organizatorii vizitei Papei.

Cei şapte episcopi greco-catolici martiri sunt Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu.

Papa va susţine un discurs – Omilia celebrării euharistice – şi recită antifonul marian pascal „Regina Coeli”.

La evenimentul de pe Câmpia Libertăţii participă preşedintele Klaus Iohannis, care a făcut o baie de mulţime când a ajuns, dar şi premierul Viorica Dăncilă şi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei.

Câmpia Libertăţii este locul unde a avut loc Marea Adunare Naţională din mai 1848. Obiectivul a primit acest nume după ce 40.000 de persoane au strigat, aici, ”Noi vrem să ne unim cu ţara!”. Istoria spune că tot aici, în 1911 s-au ţinut serbările semicentenarului ASTREI la care au luat parte oameni de ştiinţă şi cultură, în timp ce Aurel Vlaicu zbura cu propriul avion deasupra mulţimii. Pe această câmpie a aterizat şi avionul care aducea vestea reintrării României în război, pentru eliberarea Transilvaniei. În 1973, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la Revoluţia din 1848, aici au fost dezvelite 24 de busturi ale unor personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti. În prezent sunt 26 de statui.

Imediat după slujbă, Papa Francisc va lua prânzul cu suita papală, apoi, începând cu ora 15.45 Sfântul Părinte are o întâlnire cu comunitatea romă din Blaj, la Biserica Greco-Catolică cu hramul „Sfântul Apostol Andrei şi Fericitul Episcop Ioan Suciu” din cartierul „Barbu Lăutaru”, lăcaş de cult construit special pentru vizita papală. Aici, Suveranul Pontif va binecuvânta capela.

În jurul orei 16.40, Papa se întoarce la Sibiu, unde, pe Aeroport are loc ceremonia de rămas bun.(MEDIAFAX)

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com