DANUBE EDUCATION FORUM: Despre educaţie, formarea continuă şi creşterea competitivităţii în secolul XXI

14 aprilie 2013 13:0821 comments

danube
La Universitatea „1 Decembrie 1918” a avut loc Danube Education Forum, un forum de discuţii pentru dezvoltarea prin educaţie în regiunile dunărene. Participanţii au discutat despre creşterea schimburilor ştiinţifice între ţări (schimburi de studenţi, atragerea de studenţi internaţionali), internaţionalizarea educaţiei superioare (universitare şi post-universitare), perfecţionarea şi formarea continuă necesară într-o lume globalizată.
Gazdele evenimentului au fost Daniel Breaz – rectorul Universităţii Alba Iulia, Eric Bartha – secretarul general al Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene şi Cornel Ionescu – directorul general al Academiei Române.
Invitaţi speciali: Tudor Prisecaru – secretar de stat la Ministerul Educţaiei, E.S. Alexandăr Filipov – ambasadorul Bulgariei, Alexey Babenko – secretar 1 la Ambasada Federaţiei Ruse, Szilvia Donko – Consulatul General al Ungariei la Cluj, E.S. Toko Diakenga Serao – ambasadorul Angolei, E.S. Rab Nawaz Khan – ambasadorul Republicii Islamice Pakistan.
Instituţiile academice din România au fost prezente în număr mare: Paul Pîrşan – rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Călin Oros – rectorul Universităţii Valahia din Târgovişte, Marilen Pirtea – rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Andy Puşcă – rectorul Universităţii Danubius Galaţi, Călin Rus – prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, Mihaela Gheorghe – prorector Universitatea Transilvania Braşov, Gabriela Ţigu – prorectorul Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti, Claudia Popescu – prorectorul Universităţii Politehnice Bucureşti, Claudiu Kifor – prorector Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Mihai Brăslaşu – prorectorul Universităţii din Piteşti, Felicia Banu – şeful Secţiei Managementul Calităţii al Universităţii de Stat din Cahul, Republica Moldova, Cristinel Ioja – preşedintele senatului Universităţii „Aurel Vlad” Arad, Constanţa Chibiţa – decan Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Carmen Costea – prorector Universitatea „Spiru Haret”, Mariana Eftimie – Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti, Călin Enăchescu – Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, Gina Fîntîneru – vice-rector Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară. De asemenea au fost prezenţi ambasadorul Dumitru Ghican – Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare (asociaţie care militează pentru strângerea relaţiilor economice, culturale, ştiinţifice cu lumea arabă), Rainer Ardnold, Universitatea Regensburg, Germania, Jurgen Rainzer – preşedintele Danube Steinbeis Center, Heinz Trasch – Fundaţia Steinbeis, Laurenţiu Vasile – Inspectoratul General pentru Imigrări Alba Iulia.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com