DGASP Alba ne invata cand sa facem copii!

23 ianuarie 2020 21:230 comments

ˮ

Fă copii, doar dacă ai loc și pentru ei în viața ta!ˮ

 În cadrul campaniei  ”Prevenirea sarcinii nedorite”, în perioada mai 2017 – decembrie 2019, specialiștii Echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educaţie contraceptivă şi planning familial au efectuat peste 2500 de vizite în familiile din comunitățile defavorizate și peste 400 de vizite la medicii specialiști pentru acompanierea beneficiarelor acestui program.Proiectul intitulat sugestiv: “Fă copii, doar dacă ai loc și pentru ei în viața ta! ˮse derulează  în baza Convenției cadru de colaborare încheiată cu Fundația ”SERA România” și va continua până la finele anului 2021.În perioada mai sus menționată, beneficiarele directe ale proiectului au fost: femeile care s-au aflat în situația de a-și abandona copilul/copiii și au solicitat sprijinul DGASPC Alba sau altor instituții; mamele minore; femeile care au abandonat unul sau mai mulți copii ori care au fost în situația de a cere sprijinul Comisiei pentru Protecția Copilului; adolescentele active sexual aflate în sistemul de protecție al DGASPC Alba; cazurile semnalate de serviciile publice de asistență socială (SPAS – uri și DAS – uri) aflate în subordinea primăriilor, unitățile sanitare, cabinetele medicale individuale; femeile care s-au  adresat în mod direct echipei mobile și pentru care, în urma investigațiilor, s-a constatat că este necesară intervenția specializată.

De asemenea,  prin intermediul specialiștilor din cadrul echipei mobile și cu sprijinul direct al personalului din cadrul celorlalte instituții și organisme neguvernamentale, care au avut responsabilități în implementarea și derularea  proiectului  ( asistenți sociali, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari,  mediatori sociali, etc.) au fost consiliate peste 2000 de persoane din județul Alba provenind din comunități marginalizate, iar 329 de femei au hotărât să aleagă o metodă contraceptivă.Beneficiarii indirecți ai proiectului au fost: familiile beneficiarilor direcți ai proiectului, comunitatea locală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cabinetele medicale individuale, cabinetele de planificare familială, unitățile sanitare, etc..

Obiectivul major îl reprezintă prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați, însă obiectivele specifice au vizat mai multe activități cum sunt: scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor, reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați; reintegrarea socială, familială, școlară și profesională a femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului; creșterea gradului de implicare a comunității locale și a celorlalte instituții ale statului.

Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial, formată dintr-un asistent social și un asistent medical derulează programe specializate privind: consiliere socială, educație sexuală și contraceptivă ( popularizarea metodelor contraceptive în toate comunitățile marginalizate din județ, precum și aspectele legate de anatomia și fiziologia reproducerii), planning familial și suport și orientare ( asigurarea accesului beneficiarelor proiectului la cabinetele de planning familial, unități sanitare, dar și evaluarea nevoilor individuale, familiale și sociale ale fiecărei persoane).

Prin intermediul  specialiștilor Echipei  mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial, ce funcționează în cadrul sediul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități ˮARNSBERGˮ Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr.2, femeile pot beneficia gratuit de:  sfaturi, consultații medicale de specialitate, transport/acompaniere la cabinetul medical specializat și material contraceptiv (sterilete, prezervative și pastile).

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com