DGASPC Alba ne povatuieste

8 octombrie 2019 16:470 comments

ˮFă copii, doar dacă ai loc și pentru ei în viața ta!ˮ

          În perioada  mai 2017 – septembrie 2019  peste 1900 de persoane (beneficiarii direcți, reprezentanții acestora, etc.)  din județul Alba provenind din comunități marginalizate au fost consiliate ca urmare a implementării programului: “Prevenirea sarcinii nedorite”, intitulat sugestiv: Fă copii, doar dacă ai loc și pentru ei în viața ta! ˮ. Programul este   derulat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, în baza Convenției cadru de colaborare cu Fundația ˮSERA Româniaˮ București prin intermediul specialiștilor din cadrul Echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial, până la sfârșitul anului 2022.

          Obiectivul major îl reprezintă prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați, însă obiectivele specifice au vizat şi vizează mai multe activități cum sunt: înființarea și funcționarea în structura DGASPC Alba a  Echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial, scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor, reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați; reintegrarea socială, familială, școlară și profesională a femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului; creșterea gradului de implicare a comunității locale și a celorlalte instituții ale statului.

          Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt: femeile care se află în situația de a-și abandona copilul/copiii și solicită sprijinul DGASPC Alba sau altor instituții; mamele minore; femeile care au abandonat unul sau mai mulți copii ori care au fost în situația de a cere sprijinul Comisiei pentru Protecția Copilului; adolescentele active sexual aflate în sistemul de protecție al DGASPC Alba; cazurile semnalate de serviciile publice de asistență socială aflate în subordinea primăriilor, unitățile sanitare, cabinetele medicale individuale; femeile care se adresează în mod direct Echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial și pentru care, în urma investigațiilor, se constată necesară intervenția.

 

 

          Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial, formată dintr-un asistent social și un asistent medical,  derulează programe specializate privind popularizarea metodelor contraceptive în toate comunitățile marginalizate din județ, precum și aspectele legate de anatomia și fiziologia reproducerii, asigură accesul beneficiarilor proiectului la cabinetele de planning familial, unitățile sanitare, dar și evaluarea nevoilor individuale, familiale și sociale ale fiecărei persoane.

          Pentru derularea proiectului și pentru obținerea rezultatelor scontate, astfel încât nevoile femeilor aflate în grupul țintă să își găsească o rezolvare imediată, s-a încheiat o Convenție de colaborare  cu Direcția de Sănătate Publică Alba.

          Membrii echipei mobile, în colaborare cu personalul din cadrul celorlalte instituții și organisme neguvernamentale care au avut responsabilități în derularea și implementarea proiectului, au acordat sprijin concret prin programe de consiliere socială, educație sexuală și contraceptivă, planning familial, suport și orientare. Astfel, peste 300 de femei au hotărât să aleagă o metodă contraceptivă,  iar specialiștii DGASPC Alba au vizitat peste  2500 de familii din comunitățile defavorizate, atât pentru a promova mesajul acestui proiect, cât și pentru implementarea lui.

          Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning familial funcționează în cadrul  sediul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități ˮARNSBERGˮ Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr.2.

    

 

 

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com