Din 20 august suspendarea depunerii de proiecte pe DMI 5.2 în Regiunea Centru

21 iunie 2013 13:470 comments

ADR siteAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR) a emis Instrucţiunea 108 privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Aceasta instrucţiune introduce măsuri de urgentare ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru toate proiectele care cad sub incidenţa Ajutorului de Stat regional, inclusiv de minimis, depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pe DMI 4.1, 4.3, 5.2, în vederea finalizării etapei de contractare a acestora până la data de 31 decembrie 2013.
Instrucţiunea nr. 108/2013 prevede termene şi etape clare pentru proiectele aflate în procedura de evaluare/ selecţie/contractare şi stabileşte că din 20 august 2013, orele 16.00 vor fi suspendate toate depunerile de proiecte care cad sub incidenţa ajutorului de stat regional pentru toate regiunile, indiferent de procentul existent al alocării regionale, de gradul de depăşire sau nedepăşire al acestuia. Vor fi selectate cererile de finanţare care pot prezenta documentaţia completă a proiectului tehnic, imediat după finalizarea etapei de evaluare tehnică şi financiară, în cadrul etapei de conformitate şi eligibilitate, până cel târziu 16 septembrie 2013. Proiectele tehnice depuse, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională/Organismului Intermediar, după data de 16 septembrie 2013 nu vor mai fi verificate, iar solicitantul va fi notificat asupra respingerii cererii de finanţare.
Concret, pentru Regiunea Centru, acest lucru se traduce prin suspendarea, începând cu data de 20 august 2013, orele 16.00, a depunerii de proiecte pe DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.
Până la data de 21 iunie 2013, la nivelul Regiunii Centru au fost depuse 86 proiecte pe DMI 5.2, în valoare totală de circa 208 milioane euro, prin care se solicita peste 119 milioane euro ca finanţare nerambursabilă. În regiunea noastră sunt semnate 21 contracte de finanţare prin programul REGIO pe acest domeniu. Acestea au o valoare totală de peste 72 milioane euro şi solicită 36,29 milioane euro finanţare nerambursabilă, respectiv 96% din bugetul de 37,84 milioane euro alocat. În scurt timp vor fi contractate încă 2 proiecte, în valoare totală de 2,83 milioane euro, în timp ce alte 7 proiecte, cu valoarea totală de circa 10,4 milioane euro, se afla în faza de evaluare.
Instrucţiunea AM POR nr. 108/2013 prevede că etapa de vizită la faţa locului se va desfăşura concomitent cu etapă de verificare a conformităţii proiectului tehnic şi, în cazul în care se constată necesitatea revizuirii unor secţiuni din cererea de finanţare, Organismul Intermediar va notifica solicitantul cu privire la acest aspect, iar documentele respective vor fi preluate la vizită la faţa locului. Completările solicitate în timpul etapei de vizită la faţa locului vor fi trimise nu mai târziu de 24 octombrie 2013, în caz contrar, solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecţie şi contractare. În cazul în care etapă de vizită la faţa locului nu se poate organiza înainte de data de 4 octombrie 2013, solicitantul va pierde dreptul la finanţare. Totodată, începând cu data de 16 septembrie 2013, termenul de depunere a unei contestaţii de către beneficiarii nemulţumiţi de rezultatul procesului de selecţie, scade la 15 zile calendaristice, termen calculat de la data primirii notificării de respingere din partea Ol.
Pentru DMI 4.3, în cazul în care proiectele din lista de rezervă ce se încadrează în limita a 110% din alocarea regională (actualizat cu economiile de la: contractele finalizate, debite stabilite de AMPOR pentru proiectele în implementare şi contractele reziliate situaţie calculată la data prezenţei instrucţiuni), se va realiza inclusiv etapă de vizită la faţa locului, pe răspunderea solicitantului, pentru eventuale disponibilizări de fonduri.
Ultima documentaţie aferenta unui contract de finanţare căruia i se aplică prevederile Instrucţiunii AMPOR nr 108/2013 se va transmite la Autoritatea de Management până cel târziu la data de 31 octombrie 2013.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com