DSP ALBA: Monitorizarea agentilor economici care au obiect de activitate alimentatia publica

10 august 2017 19:1214 comments

DSP Alba (comunicat de presă)

Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică vor efectua în perioada următoare controale de monitorizare și informare a agenților economici cu obiect de activitate alimentație publică și colectivă. În cazul constatării nerespectării prevederilor legislației sanitare aflate în vigoare vor fi aplicate sancțiuni contravenționale conform H.G. 857/2011.

Ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de toxiinfecție alimentară din ultima perioadă și a constatărilor efectuate în urma controalelor igienico-sanitare la unitățile de alimentație publică implicate, Direcția de Sănătate Publică Alba recomandă:

– Organizarea evenimentelor de tip nunți, botezuri, aniversări, parastase, etc. doar în spații autorizate sanitar prin declarația pe propria răspundere depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba,

– La prepararea meniurilor vor participa numai persoane cu examene medicale efectuate conform prevederilor H.G.355/2007 modificată și completată de H.G. 1169/2011, declarate apte de către medicul de medicina muncii prin încheierea fișei de aptitudini, calificate și instruite prin cursuri privind Noțiuni fundamentale de igienă conform prevederilor Ord. M.S. 1225/2003 cu modificările și completările ulterioare

– Materiile prime vor fi achiziționate de la unități înregistrate și autorizate și vor fi însoțite de documente care să ateste calitatea și salubritatea, termenul de valabilitate și recomandări privind condițiile de păstrare. Acestea vor fi păstrate conform indicațiilor producătorului menționate pe etichetă

– În unitățile de alimentație publică și colectivă se va utiliza numai apă potabilă din surse amenajate corespunzător, analizată din punct de vedere microbiologic și fizico-chimic, conform legii 458/2002 și H.G. 974/2004. Laboratorul D.S.P. Alba care este acreditat RENAR pentru aceste determinări

– După preparare, vor fi păstrtate probe alimentare din fiecare fel de mâncare gătită, în cantități suficiente, în frigider, la maxim 4 grade Celsius, în recipiente curate, închise și etichetate, timp de 48 de ore de la data preparării, conform prevederilor ord. M.S. 976/1998

– Șefii de unitate au obligația să verifice zilnic starea de igienă individuală și de sănătatea angajaților (febră, diaree, vărsături, icter, amigdalită, furuncule, panariții, plăgi ale mâinilor, infecții ale pielii, supurații) și să consemneze în scris această verificare. Angajații bolnavi sau în convalescență după boli transmisibile vor fi trimiși la medic iar reprimirea la locul de muncă se va face pe baza avizului scris al medicului de medicina muncii, conform H.G. 355/2007completată și modificată de H.G. 1169/2011

– Se interzice utilizarea la prepararea mâncărurilor a ouălor cu coaja fisurată, crăpată, neigienizate și nedezinfectate și în totalitate a ouălor de rață. Ouăle vor fi păstrate în spațiu frigorific separat, conform Ord. M.S. 976/1998

– Spațiile frigorifice vor fi igienizate periodic iar temperatura va fi monitorizată și înregistrată zilnic. Se interzice păstrarea în același spațiu frigorific al materiilor prime împreună cu produsele finite, conform Ord. M.S. 976/1998

– Operațiunile de curățenie și dezinfecție vor fi efectuate numai cu produse avizate de Ministerul Sănătății, conform H.G. 617/2014

– Periodic, vor fi efectuate operațiuni de dezinsecție – trimestrial și deratizare – semestrial, conform prevederilor Ord. M.S. 119/2014

– Personalul va purta echipament de protecție curat corespunzător locului de muncă

– Pentru igienizarea grupurilor sanitare se interzice folosirea personalului care participă la prepararea și servirea măncării, conform Ord. M.S. 976/1998

– Măncarea preparată se va servi în aceeași zi (maxim 24 de ore de la preaprare), iar până la servire va fi păstrată la o temperature de minim 60 grade Celsius – preparatele calde și la o temperature de maxim 8 grade Celsius- preparatele reci

– Vesela va fi dezinfectată după fiecare utilizare cu substanțe biocide avizate de Ministerul Sănătății

– După fiecare folosire a gupurilor sanitare – WC, personalul se va spăla pe mâini cu apă și săpun

– Controlul medical periodic al personalului angajat în sectorul alimentar, cuprinde efectuarea în trimestrul II sau III a examenului coprobacteriologic și coproparazitologic anual, iar examenul clinic se va efectua semestrial. Controlul va fi finalizat prin încheierea fișei de aptitudini de către medicul de medicina muncii, conform H.G. 355/2007 completată și modificată de H.G. 1169/2011.

– Laboratorul D.S.P. Alba efectuează la solicitare examene coprobacteriologice, coproparazitologice, exudate faringiene, teste de sanitație, aeromicrofloră

– Personalul D.S.P. prin Serviciul de evaluare a factorilor de risc din mediul de muncă și viață, acordă consultanță în ceea ce privește respectarea normelor sanitare aflate în vigoare.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com