DSVSA Alba: Masuri specifice perioadei premergatoare Sarbatorilor Pascale

28 martie 2017 11:321 comment

DSVSA Alba – informare

Măsuri specifice perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale și cerințe sanitar veterinare privind sacrificarea mieilor

În scopul prevenirii apariției toxinfeciilor alimentare în perioada Sarbatorilor Pascale, cand în mod traditional, consumul de alimente de origine animala creste semnificativ, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba a dispus masuri specifice în aceasta perioadă precum si o intensificare a controalelor sanitar veterinare asupra modului în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carnea de miel, ouale precum și alte alimente de origine animala destinate consumului uman.

În perioada 27.03-15.04.2017 medicii veterinari din cadrul D.S.V.S.A.Alba, vor efectua controale si verificari ale modului în care sunt respectate conditiile sanitar veterinare în targurile de animale, pietele agro-alimentare, abatoare si centre de sacrificare temporare, unitati de transare, unitati de depozitare, unitati de alimentatie publica, precum si in toate unitatile unde se comercializeaza alimente de origine animala.

Totodată la sediul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Alba, se va asigura permanenta, inclusiv sambata si duminica precum și în cadrul circumscriptiilor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor (C.S.V.S.A.) si circumscriptiile sanitar veterinare zonale (C.S.V.Z.) unde va fi afişat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care vor fi valorificate carnea şi celelalte produse de origine animală, se va asigura personal de specialitate.

De asemenea, pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, inspectorii sanitari veterinari vor colabora cu reprezentanţii altor instituţii competente de la nivel judeţean/local (primării, consilii judeţene, ANAF, ANPC, IPJ, etc.) organizand acţiuni comune de control în unităţile care produc, procesează, depozitează, şi comercializează produse de origine animală, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate de A.N.S.V.S.A. cu alte autorităţi abilitate.

Sacrificarea mieilor se va realiza în unităţi de abatorizare, autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare din județul Alba publicate pe site-ul ANSVSA. În cazuri excepționale sacrificarea mieilor se poate realiza şi în locurile special amenajate temporar în care se asigură supraveghere sanitară veterinară şi unde sunt respectate condiţiile de igienă stabilite în Reg. (CE) nr. 852/2004, precum și cerințele privind bunăstarea animalelor și gestionarea materialului cu risc specific.

Decizia din partea D.S.V.S.A. Alba privind organizarea şi amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor se va realiza în baza solicitarii din partea primariilor si a unei analize în ceea ce priveşte capacitatea de sacrificare a abatoarelor din județ. Functionarea centrelor de sacrificare a mieilor este permisă numai pentru perioada 30.03-15.04.2017. Până în prezent au fost înregistarte solicitări din partrea unor primarii pentru autorizarea temporară a unor centre de sacrificare a mieilor în localitățile: Aiud, Abrud, Teiuș, Sebeș, Ocna Mureș si Cîmpeni.

Aceste centre vor fi evaluate în vederea autorizării sanitar veterinare urmând a fi aprobate spațiile de sacrificare în care se respectă cerințele sanitar veterinare.

Spaţiile avizate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să dispună de următoarele facilităţi :
– separare fizică, astfel încât sacrificarea mieilor să nu producă disconfort cumpărătorilor;
– asigurarea conditiilor de bunastare in timpul sacrificarii mieilor (asomator electric)
– spaţii special amenajate pentru cazarea animalelor şi cu posibilităţi după caz de adăpare;
– sistem de alimentare cu apă potabilă, atunci cînd se impune;
– facilităţi de colectare şi stocare în vederea dirijării la unităţi de neutralizare a subproduselor necomestibile rezultate din sacrificarea animalelor;
– Dirijarea subproduselor la unităţile de ecarisare şi a MRS-urilor la incineratoare intră în responsabilitatea primăriei sau administratorului locului de sacrificare.

Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în aceste locuri special amenajate, va fi obţinută la cererea directă a consumatorilor şi nu poate fi livrată pentru comercializare către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar

Aplicarea mărcii de sănătate pe carcasele de miel se va face numai după efectuarea examinării ante şi post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară-veterinară a locului amenajat pentru sacrificarea mieilor.

În cazul mieilor destinați sacrificării se vor avea în vedere următoarele aspecte: Controlul stării de sănătate și admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public, numai a animalelor identificate conform legislației, care sunt sănătoase și care sunt crescute în gospodării sau fereme indemne de boli transmisibile.
-Verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului și în timpul tăierii

-Transportul mieilor pentru tăierea în abatoare se va efectua numai cu mijloace auto autorizate şi însoţite de certificate veterinare care să ateste starea de sănătate precum şi documente privind informaţiile lanţului alimentar

În cazul ouălor destinate consumului uman
– Producătorii şi comercianţi care valorifică ouă pentru consum uman, trebuie să fie înregistrate/autorizate sanitar conf. legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;
– transportul ouălor trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare;
– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului și trebuie să provină din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor, cu excepția ouălor comercializate prin vînzare directă;
-este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crapată sau murdară

Lapte şi produse din lapte

Comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA Alba, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008.

Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final, sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui.

Producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine.

Brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate din halele de desfacere a produselor alimentare,în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabil, uşor de curăţat şi igienizat Brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc).

Comercializarea directă către consumatorul final în hale de desfacere a prodselor alimentare şi târguri de produse tradiționale, a brânzeturilor obţinute de producătorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

Lista Circumscriptiilor Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din judetul Alba:
1. C.S.V.S.A. Aiud Tel. 0258/861658
2. C.S.V.S.A. Blaj Tel. 0258/710102
3. C.S.V.S.A. Cîmpeni Tel. 0258/771514
4. C.S.V.S.A. Sebes Tel. 0258/731038
5. C.S.V.S.A. Alba Iulia tel. 0258/835701
6. C.S.V.S.A. Teius tel.0258/851717.

 

Foto: Magazin Salajean

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com