GAL Ţara Secaşelor Alba -Sibiu a lansat o nouă sesiune de finanţări

24 iulie 2012 16:262 comments

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Ţara Secaşelor Alba-Sibiu a lansat noua sesiune de depunere a proiectelor în cadrul „Planului de Dezvoltare Locală”, finanţate din F.E.A.D.R., prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa IV Leader.
Planul de Dezvoltare al Ţării Secaşelor are la dispoziţie fonduri nerambursabile prin Axa IV Leader din PNDR, în valoare de 2.855.958 euro.
Preşedintele acestei Asociaţii este primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, iar managerul GAL-ului, Dan Doru Pop. Adresa sediului Microregiunii Ţara Secaşelor este, str. Principală, nr. 157, CP 517270, Ciugud, judeţul Alba, tel: 0258-841.205.
Microregiunea Ţara Secaşelor cuprinde comunele Ciugud, Berghin, Sântimbru, Crăciunelu de Jos, Valea Lungă, Mihalţ, Ohaba, Cenade, Roşia de Secaş, Şpring, Doştat, Daia Română, Câlnic, Gârbova, Cergău, Bucerdea Grânoasă din judeţul Alba şi comunele Păuca, Loamneş, Apoldu de Jos, Şura Mică, Ludoş, oraşul Ocna Sibiului din judeţul Sibiu.
GAL-ul Ţara Secaşelor a obţinut, până acum, fonduri de 3.774.860 euro, care trebuie să finanţeze proiecte pe domeniile amintite mai jos. Pot aplica ONG-uri, societăţi comerciale, administraţiile publice locale din localităţile ce intră în componenţa Microregiunii. Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici, care vor trebui să respecte un plafon de maxim 200.000 euro finanţare nerambursabilă, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro.
Măsurile din Planul de Dezvoltare Locală, prin care se vor putea accesa fonduri nerambursabile, sunt:
Măsura 111 – Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe; Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole; Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; Măsura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori; Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro întreprinderi; Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice; Măsura 322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale; Măsura 431 – Implementarea proiectelor de cooperare.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com