În 2012 cel mai exportat produs din Alba a fost lemnul

23 aprilie 2013 09:140 comments

lemn site

 Valoarea exporturilor realizate de Judeţul Alba în anul 2012 a fost de 907229 mii euro, iar a importurilor de 426845 mii euro.

În perioada 1.01-31.12.2012 soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 480384 mii euro, cu +6,70% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada 1.01-31.12.2011 a fost de 450239 mii euro); cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: produse din lemn, exclusiv mobilier (+408060 mii euro), maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+45296 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+35999 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+32905 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (+23549 mii euro), textile şi articole din textile (+14560 mii euro), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (+12186 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior din perioada 1.01-31.12.2012 s-au înregistrat la următoarele secţiuni: produse ale industriei chimice (-41495 mii euro), animale vii şi produse animale (-26369 mii euro), metale comune şi articole din metal (-24211 mii euro), produse de origine vegetală (-5516 mii euro), mijloace de transport (-4443 mii euro).

Din valoarea totală a exporturilor României, realizată în anul 2012, judeţul Alba deţine o pondere de 2,01% şi 0,78% din valoarea totală a importurilor. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, valoarea exporturilor judeţului Alba a fost mai mare cu+2,10% (18661 mii euro), iar valoarea importurilor au scăzut cu 11484 mii euro (-2,62%).

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în anul 2012, situează judeţul Alba pe locul 13  în exporturi şi pe locul 23 în importurile ţării.

Opt secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 88,60% din valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: lemn şi articole din lemn (49,51%), maşini, aparate şi echipamente electrice (12,86%), textile şi articole din textile (6,21%), încălţăminte, pălării, umbrele (5,54%), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (4,08%), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (3,89%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (3,50%), pastă din lemn (3,01%).

În valoarea importurilor judeţului, zece secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 88,37%, acestea fiind: maşini, aparate şi echipamente electrice (16,73%), produse ale industriei chimice (12,39%), metale comune şi articole din metal (10,63%), animale vii şi produse de origine animală (10,04%), textile şi articole din textile (9,80%), lemn şi articole din lemn (9,64%),pastă din lemn (7,28%), materiale plastice şi articole din materiale plastice şi cauciuc (5,42%), încălţăminte, pălării, umbrele (3,35%), piei crude, tăbăcite şi produse din piele (3,09%).

Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, pentru perioada menţionată, după ponderea în valoarea totală a exporturilor şi importurilor au fost:

 -la export : Italia (17,18%), Japonia (15,36%), Germania (14,74%);

 -la import : Germania ( 24,23%), Italia (19,68%), Ucraina (9,71%).

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com