ÎN ATENŢIA ELEVILOR DE CLASA A VIII-A! Au început înscrierile pentru cei care vor să dea admitere la Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul”

10 martie 2013 11:290 comments

eleviLa Centrul Militar Judeţean Alba au început înscrierile pentru Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba  Iulia.

Pentru anul de învăţământ 2013-2014 sunt scoase la concurs 100 de locuri pentru băieţi şi 20 pentru fete.

Conform lt-col Cornel Oltean, şeful Biroului Informare Recrutare din CMJ Alba, candidaţii (băieţi sau fete) trebuie să fie cetăţeni români, apţi din punct de vedere fizic şi medical, şi îndeplinind anumite criterii specifice: să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere; să fie absolvenţi ai învăţământului gimnazial sau actualmente în clasa a VIII-a.

Dosarul de candidat vor conţine doar copii după acte: este vorba de actele de identitate, de studii şi certificat de cazier  judiciar. Tinerii vor efectua o vizită medicală la un spital militar. Formularul tipizat pentru vizita medicală se obţine de la Centrul Militar Judeţean Alba, facând parte integrantă din dosarul de candidat.

După finalizarea dosarului de candidat vor fi făcute planificările pentru probele eliminatorii: testare psihologică, testare la pregătire fizică, interviu de evaluare finală.

De subliniat faptul că data limită pentru întocmirea dosarelor de candidat pentru colegiul militar 30 aprilie 2013.

Admiterea în colegiile militare  liceale  se  desfăşoară  în  două  etape. Etapa 1, în perioada 30 mai-1 iunie 2013: probă eliminatorie sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. Sunt declaraţi ADMIS la proba eliminatorie candidaţii care obţin cel puţin nota 6 la testul grilă.

Etapa 2, în data de 8 iulie 2013: candidaţii declaraţi ADMIS în prima etapă şi au participat la Evaluarea Naţională, sunt ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere.

Cei interesaţi sunt invitaţi la sediul BIR Alba, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 11 (lângă Poarta a III-a a Cetăţii Alba Iulia) sau la telefon/ fax: 0258.81.22.91.

Tags:

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com