ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR DE SISTEME DE SUPREVEGHERE VIDEO

15 octombrie 2019 19:460 comments

 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba continuă campania de informare publică privind condițiile legale de instalare și funcționare a sistemelor de supraveghere video. Deţinătorul sistemelor de supraveghere are obligaţia afişării unor semne de avertizare cu privire la existenţa acestora.  

 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba vine în întâmpinarea celor interesați în instalarea unui sistem de supraveghere video cu câteva precizări legislative incidente acestui domeniu.

 

Potrivit Hotărârii nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, deţinătorul sistemelor de supraveghere are obligaţia afişării unor semne de avertizare cu privire la existenţa acestora (vezi imaginea de jos).  

 

Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de lei.

 

Conform aceluiași act normative, beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video şi/sau audio în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală. Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video, la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:

  1. a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;
  2. b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor;
  3. c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
  4. d) alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa;

 

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

 

Reamintim că în perioada 1 septembrie – 15 decembrie 2019, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, desfășoară o campanie de informare publică pentru prevenirea săvârșirii de infracțiuni și contravenții, ca urmare a instalării, întreținerii și utilizării sistemelor de supraveghere video, cu încălcarea prevederilor legale specifice.

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com