În perioada 16 iulie-15 august, fermierii pot depune cereri pentru ajutorul privind bunăstarea animalelor

18 iulie 2012 18:330 comments

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii de primire a cererilor de ajutor, pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, măsură ce beneficiază de o alocare financiară de 154.878.049 euro, aferentă perioadei de programare 2007 – 2013.
Cererile de ajutor se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pe a căror rază teritorială se află sediul social al beneficiarilor, în perioada 16 iulie – 15 august 2012.
Pot beneficia, de plăţile acordate, exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar-veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A, specifice sectorului de creştere a porcinelor. Beneficiarii trebuie să îşi asume voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005, pentru a deveni eligibili în cadrul acestei măsuri.
Beneficiarii Măsurii 215 pot încheia angajamente voluntare multianuale (cinci ani), începând cu data de 16 iulie 2012, pentru unul sau o combinaţie între cele şase pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente.
În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR), aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.
Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com