Incepe admiterea in scolile militare de jandarmi

13 aprilie 2017 15:033 comments

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba anunţă începerea înscrierii pentru tinerii care doresc să studieze în şcolile de jandarmi din ţară.

Aşadar, cei care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, precum şi pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară în cadrul Jandarmeriei, sunt aşteptaţi la sediul unităţii din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, pentru a participa la activitatea de recrutare a candidaţilor.

Pentru sesiunea de admitere din anul 2017 vor fi recrutaţi candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, astfel:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Științe Juridice și Administrative pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”.

– 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
– 49 locuri alocate Jandarmeriei Române;
– 1 loc alocat I.G.Av.;
– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
– 174 locuri alocate Jandarmeriei Române;
– 6 locuri alocate S.P.P.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – 3 locuri de Maistru militar auto alocate Jandarmeriei Române.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
– 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie și rachete;
– 1 loc – Managementul organizaţiei – Auto;
– 3 locuri – Managementul sistemelor de comunicații militare – Comunicații și informatică;
– 12 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
– 4 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;

Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
– 2 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
– 5 locuri – Materiale energetice și apărare CRBN;
– 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
– 4 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
– 2 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
– 4 locuri – Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice;
– 5 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
– 3 locuri –Comunicaţii pentru apărare și securitate;
– 5 locuri –Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
– 4 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

Institutul Medico-Militar – 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală”.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 12 locuri alocate M.A.I. (IGAV), astfel:
– 10 locuri – Management în aviaţie – Aviaţie piloţi;
– 2 locuri – Managementul traficului aerian – Control trafic aerian.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța – Facultatea de Inginerie marină
– 4 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară „Navigație, hidrografie și echipamente navale”.

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – 2 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară „Logistică”.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Pitești – 12 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
– 2 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
– 2 locuri – Auto;
– 1 loc – Geniu;
– 1 loc – Construcţii;
– 2 locuri – Tehnică de comunicaţii;
– 2 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
– 2 locuri – Intendenţă.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța – 14 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
– 2 locuri – Artilerie navală și antiaeriană;
– 4 locuri – Timonier și tehnică de navigație navală;
– 2 locuri – Comunicații navale și observare semnalizare;
– 6 locuri – Motoare și instalații electrice navale.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați, cu excepția specialității pompieri și a locurilor aprobate la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov

CONDIŢII ŞI CRITERII DE RECRUTARE

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2017;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
d) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
e) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Informaţii suplimentare sunt postate pe site-urile instituţiilor de învăţământ şi la sediul Jandarmeriei Alba.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere pot fi primite la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, de către Serviciul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8.00–16.00, telefon 0258/812.318. Candidaţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com