Inspectorii ITM au depistat 50 de persoane fără forme legale de angajare

28 august 2012 17:080 comments

Prin Programul – Cadru de acţiuni al ITM Alba, pe anul 2012, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care, la nivel naţional, precum şi în plan teritorial, s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.
La nivelul judeţului Alba, în perioada 20 – 24 august, în domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 33 de unităţi cu un număr de 700 de salariaţi, la care au fost constatate 194 de deficienţe cu tot atâtea măsuri dispuse. Au fost depistate 50 de persoane în lucru fără forme legale de angajare. Inspectorii ITM Alba au aplicat 144 de sancţiuni, din care 5 amenzi în cuantum de 106.000 lei din care 3 amenzi în cuantum de 50.000 lei pentru muncă nedeclarată, o plângere penală împotriva unui angajator care utiliza 45 de persoane fără forme legale de angajare şi 139 de avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului; contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului; nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare; primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine); nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată; nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi; registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 17 societăţi la care au fost constatate 49 de deficienţe. Au fost aplicate 49 de sancţiuni din care 47 de avertismente şi 2 amenzi în valoare de 8.000 de lei.
Principalele deficienţe constatate au fost: lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR; lipsa instruirii periodice a lucrătorilor; organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor; lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate; desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor; lipsa fişelor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com