IPJ ALBA – CONCURS PENTRU ÎNCADRAREA UNEI FUNCȚII DE OFIȚER

10 octombrie 2019 18:5010 comments

 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba face înscrieri pentru participarea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în vederea ocupării unui post de ofițer, prin încadrare directă.

 

La data de 7 octombrie 2019 a fost publicat anunțul Inspectoratului General al Poliției Române privind încadrarea directă a unor posturi, între care unul de ofițer specialist II la Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Serviciul Cabinet Compartimentul Schengen și Relații Internaționale.

 

Dintre condițiile de participare la concurs menționăm:

 

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele profiluri/domenii de licenţă/specializări: Economie/ştiinţe economice (toate specializările/domeniile de licenţă), ştiinţe ale comunicării/jurnalistică, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, istorie, filolosofie, filologie (toate specializările/domeniile de licenţă);

Sau studii superioare de lungă durată, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii de licenţă (toate specializările/programele de licenţă): Științe administrative, ştiinţe politice, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, istorie, studii culturale, filosofie, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri europene, cibernetică, statistică şi informatică economică, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate.

                      

Candidații trebuie să cunoască limba engleză – nivel minim B2 conform Cadrului

European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.

 

Înscrierea candidaţilor se va face în baza cererii și a documentelor specificate în anunțul de concurs, în volum complet, până la data de 14.10.2019, inclusiv, la

sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, concursul urmând a avea loc la data de 14.12.2019, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Mai multe detalii pot fi obținute prin consultarea anunțului de concurs care a fost

postat și pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, secțiunea carieră/posturi scoase la concurs.  

   

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com