IPJ Alba la ora bilantului

4 februarie 2020 17:560 comments

EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA ÎN ANUL 2019

 

 

În anul 2019 infracționalitatea judiciară și-a menținut trendul descendent. În județul Alba a crescut siguranța stradală și au fost înregistrate mai puţine accidente rutiere grave.  

 

În anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea gradului de siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă, dedicate îndeplinirii acestui obiectiv.  

 

În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 22 de proiecte și campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite segmente ale criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.

 

În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii – din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2019, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 2,7 % mai multe sesizări de infracţiuni decât în anul 2018. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 2 %,, infracţionalitatea economică a crescut cu 24 %, iar cea de altă natură a crescut cu 6 % .

 

Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 58,7% din totalul infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 32,3% şi infracţionalitatea economico – financiară cu 9 %.

 

În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate, 65,7% au fost înregistrate în mediul urban, indicator care a crescut faţă de anul 2018 cu 2,8%, iar 34,3% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2018 cu 1,9 % ).

 

Criminalitatea stradală: În anul 2019 au fost înregistrate 181 de infracțiuni stradale, cu 16,2% mai puține față de  anul 2018, respectiv 169 în mediul urban şi 12 în mediul rural.

 

Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 85 % sunt infracţiuni de furt, 25 % dintre acestea fiind furturi din auto, iar 29 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că furturile din auto au scăzut de la 49 la 39 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul auto au scăzut de la 9 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 13 la 5 infracţiuni;

 

În cursul anului 2019, au fost înregistrate 27 de infracţiuni stradale comise cu violenţă.

 

În anul 2019, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.295 de infracţiuni, cu 12 % mai multe decât în anul 2018.

 

Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe linia menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul şedinţelor săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de Jandarmi.

 

Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie – jandarmi, independente de jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală.

 

Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de 125 de polițiști și 46 de jandarmi.

 

În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 42 de polițiști și 42 de jandarmi, iar în mediul rural 83 de polițiști și 6 jandarmi.

 

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2019 s-a intensificat activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității şi a capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situaţiilor deosebite.

 

Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 443 de infracţiuni flagrante, au intervenit la 6.696 de evenimente, au aplicat 11.239 de sancţiuni contravenţionale, au soluţionat 595 de sesizări și au aplanat 76 de stări conflictuale.

 

Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 25% din totalul criminalităţii sesizate.

 

Infracţiunea de furt în mediului rural a înregistrat o scădere față de anul 2018, de la 467  la  432 infracțiuni (-35).

 

Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 102 la 98, iar furturile din societăţi comerciale au crescut de la 28 la 35 infracţiuni (+7)

 

Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut de la 3  la 2 în 2019 .

 

Siguranţa în şcoli: În anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în unităţile de învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.

 

Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2018, respectiv 18 infracţiuni.

 

Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile s-au comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora.

 

În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost primejduită grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice.

 

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2019 au fost înregistrate 11 infracţiuni comise cu mare violenţă, cu 5 mai puține decât în anul 2018.

 

Astfel, infracţiunile de omor au scăzut cu două fapte față de anul 2018, (3 fapte), iar cele de tentativă de omor au scăzut cu 5 fapte, de la 6 la 1.

 

 Nu a fost înregistrată nicio infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, iar infracțiunile de vătămare corporală au înregistrat o creştere cu 3 fapte faţă de anul 2018, de la 4 la 7 fapte.

 

Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.365 de infracţiuni contra patrimoniului (70.3% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 0,62 % faţă de anul 2018.

 

Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 59,16%, procent ce a scăzut cu 3,2%  față de anul 2018.

 

În 2019 au fost sesizate 22 infracțiuni de tâlhărie, cele mai multe (7), prin smulgere de obiecte.

 

Protejarea patrimoniului cultural naţional:

 

În cadrul activităţilor de urmărire penală a fost întocmită şi trimisă autorităţilor judiciare competente o comisie rogatorie autorităţilor competente din Monaco. În urma efectuării de investigații au fost identificate monede Koson exportate ilegal din România, precum și colecționarii români care au cumpărat astfel de monede.

 

Au fost identificate alte 43 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de cult), date în urmărire, solicitate prin comisie rogatorie internațională pentru indisponibilizare, recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.)

 

Au fost confiscate 7 detectoare de metale deținute ilegal. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, din care două cu aplicarea amenzii de câte 25.000 de lei.

 

Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul  IPJ ALBA, s-a acționat conform Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2019”

                       

În anul 2019, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 267 dosare penale și soluţionate 262, au fost aplicate 556 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată cantitatea de 5.356 metri cubi de material lemnos, mai mult cu 1.494 metri cubi decât în anul 2018.

 

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 17  infracţiuni, fiind aplicate 75 de sancţiuni contravenţionale.

 

Urmărire şi extrădare:

 

La începutul anului 2019  se aflau în evidenţa inspectoratului 110 persoane urmărite naţional (66 cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 3 cu mandate de arestare preventivă, 1 cu mandat european de arestare emise de alte state, unul pentru sentinţe de internare în centre educative şi 44 de persoane dispărute) din care 73 persoane urmărite şi la nivel internaţional.

 

În cursul anului 2019, a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 147 de persoane, dintre care : 41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 106 persoane dispărute.

 

Măsura urmăririi internaţionale a fost  solicitată  faţă de 31 de persoane despre care se deţin date şi informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu închisoarea;

A fost revocată urmărirea naţională faţă de 156 de persoane

 

În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 44 de astfel de persoane, din care 7 minori.

Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 106 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate 115  cazuri de dispariţii / plecări voluntare. La finalul anului 2019 nu a rămas nesoluționată nicio  dispariție de minori, dintre cele semnalate în cursul anului.

 

Criminalitatea transfrontalieră

 

În perioada analizată s-a reușit identificarea a unui număr de 19 autovehicule de lux, an fabricație 2006-2018, căutate de autoritățile germane, britanice franceze, austriece și italiene. Aceste autovehicule fac parte din mărcile Alfa Romeo, Porche, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, AUDI, Volkswagen, Peugeot, Ford, Cooper, Hyundai.

Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 143 de  infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 88 de infracțiuni.

Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni  prevăzute de Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;

Au fost ridicate în vederea confiscării 23 de arme, 58 de bucăţi de muniţie, 389 kg carne vânat, 188 de tone îngrășăminte chimice și 184 kg articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un autoturism.

Au fost emise 40 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor.

Criminalitatea economico – financiară: În 2019 au fost constatate 1.647 de infracţiuni de natură economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt în curs de cercetare 690 de persoane.

Au fost constatate 33 de infracţiuni de evaziune fiscală și au fost luate 32 de măsuri preventive.

Activităţile desfăşurate sub coordonarea Grupului de Lucru Operaţional Alba, s-au concretizat în începerea urmăririi penale “in personam”, în 18 de dosare penale, pentru un număr de 33 de fapte.

În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 629 infracţiuni de înșelăciune,  cu 391 mai multe decât în anul 2018.

În cursul anului 2019, s-au organizat 15 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile, construcțiilor, proprietate intelectuală, transporturi, asigurări și prestări servicii;

Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, Constanța, Călărași și  București),

Au fost efectuate 91 de percheziții

Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 63 persoane bănuite de fapte de evaziune fiscală, abuz în serviciu, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului de stat.

În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 32 de suspecți.

Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.

În anul 2019 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 7, faţă de anul 2018 și a persoanelor rănite grav cu 8.

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2019, un număr de 784 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (201) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui autovehicul neînmatriculat.

De asemenea au fost aplicate un număr de 37.971 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe (17.853) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 200 celor care au depăşit viteza cu peste 50 km/h.

Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau lipsa RCA.

Principalele  cauze  ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea de prioritate, traversarea neregulamentară, pietoni pe partea carosabilă, neacordarea de prioritate pietoni și abateri bicicliști;

Apeluri de urgenţă 112: În anul  2019, au fost înregistrate 21.523 de apeluri de urgenţă, cu 1.136 mai multe decât în anul 2018. Din totalul evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de urgenţă a poliţiştilor în 13.600 (63,1%) de cazuri. Dintre acestea, în mediul urban au fost semnalate 8.155 (59.9%), iar în mediul rural au fost semnalate 5.445 (40,4%).

Obiectivele anului 2020: Pentru anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii stradale, reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul  de afaceri.

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât şi logistic, pentru a-şi îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare prevederile legale, astfel încât siguranţa cetăţenilor din judeţul nostru să nu fie afectată.

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com