ITM Alba: Amenzi de 53.000 de lei date de inspectorii de munca

15 mai 2017 15:410 comments

În perioada 9-13 mai 2017 s-a derulat Campania Naţională care vizează identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Prima etapa a campaniei a debutat în data de 3 mai 2017 cu o şedinţă de informare, instruire şi conştientizare a angajatorilor din judeţul Alba în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. La această şedinţă au participat 40 de reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul construcţiilor, ne anunţă printr-un comunicat inspectorul şef al ITM Alba, Dorel Aurel Fiţ.

În judeţul Alba în perioada 8-12 mai 2017 inspectorii de muncă au obţinut următoarele rezultate:

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 50 de unităţi comerciale cu 892 angajaţi controlaţi, din care 431 femei.

Au fost constatate 94 deficienţe, între care şi o persoană „muncind la negru”.

Au fost date 10 sancţiuni angajatorilor, din care 6 avertismente şi 4 amenzi în valoare totală de 53.000 lei.

O amendă de 10.000 lei pentru „munca la negru” a fost dată Societăţii Comerciale DALITO DESIGN SRL din Blaj, care se ocupă deconstrucţii.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
Nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
neacordarea repausului saptamanal;
neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 49 unităţi.

Au fost constatate 86 de deficienţe, fiind dispuse 86 de măsuri.

Au fost date 26 de sancţiuni: din care 23 de avertismente şi 3 amenzi în valoare totală de 13.500 lei

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Lipsa fişelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
– Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
– Organizarea necorespunzătoare a activităţii de nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010
– Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
– Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com