ITM Alba: Firma amendata cu 3.500 de lei pentru deficiente in domeniul securitatii in munca

3 aprilie 2017 09:241 comment

Inspectorii I.T.M. Alba au continuat controalele pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate.

În acţiunile privind identificarea şi sancţionarea „muncii la negru” echipele de inspectori de muncă au fost însoţite în teren şi au primit sprijin logistic precum şi protecţie adecvată, de cadrele Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba.

În perioada 27-31 martie 2017 pntru combaterea muncii la negru au fost controlate 33
unităţi comerciale, cu 2.118 angajaţi
în activitatea de control, sunt redate mai jos.

Nu a fost identificată nici o persoană lucrând la negru, dar au fost constatate 54 deficienţe, fiind date 2 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
– neacordarea repausului saptamanal;
– neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
– primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
– regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
– registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 37 de unităţi, fiind constatate 65 deficienţe.

Au fost aplicate 6 sancţiuni, din care 5 avertismente şi o amendă în valoare de 3.500 lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Lipsa fişelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
– Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
– Organizarea necorespunzătoare a activităţii de nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010
– Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
– Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com