Joi, 23 februarie, sedinta ordinara a Consiliului Judetean Alba

20 februarie 2017 14:011 comment

consiliul judetean

Joi, 23 februarie 2017, ora 12.00, consilierii judeţeni sunt convocaţi în şedinţă ordinară.

Întâlnirea are loc începând cu ora 12.00 în sala 100 „Mihai Viteazul” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1).

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Bază de agrement Blaj – parţial”, situat în Parcul Avram Iancu din municipi
ul Blaj, ca urmare a realizării unor lucrări de amenajare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

2.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a constatării unor diferențe
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a Județului Alba, concesionate operatorului regional Societatea APA CTTA S.A. Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

4.Proiect de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică și privată a Județului Alba, la data de 31 octombrie 2016
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba asupra imobilului situat administrativ în comuna Cîlnic, satul Deal, nr. 232, proprietate publică a Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

6.Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Casă și centrală termică”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba ca urmare a realizării lucrărilor  de reparații și mansardare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

7.Proiect de hotărâre cu privire la încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unor imobile situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2 – proprietate privată a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra acestor imobile în favoarea Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba, cu destinaţia de sediu
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă – monument istoric situat în municipiul Sebeș, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

9.Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate orașului Ocna Mureș prin Consiliul local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din
domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Loc al al orașului Ocna Mureș în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G – DJ 107D (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand – Stâna de Mureş – Găbud – limita Județul Mureş
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

10.Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate comunei Noșlac prin Consiliul local al comunei Noșlac, pentru transmiterea unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al comunei Noșlac și din administrarea Consiliului Local al comunei Noșlac în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G – DJ 107D (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand – Stâna de Mureş – Găbud – limita Județul Mureş
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cotei de  ½ părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în orașul Ocna Mureș, din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107 H: Coșlariu Nou – Galda de Jos – Cricău – Ighiu – Șard – Gara Șard- Ighiu (DN 74)
Inițiator: Cucui Alin Florin, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2017-2018
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

15.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123/28 iulie 2016
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

16.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Crivas Lux SRL
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicep reședinte al Consiliului Județean Alba

18.Proiect de hotărâreprivind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Alba Iulia – Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

19.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016, nr. 61/2016, nr. 115/2016 și nr. 241/2016
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE
care va fi încheiat între Județul Alba prin  Consiliul Judeţean Alba şi Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al Oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: „Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureşului”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Drumul Iancului”
Inițiator: Dumitrel Ion,Președintele Consiliului Județean Alba

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Ţara Secaşelor
Alba-Sibiu”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

25.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 101/24 iunie 2010 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnave”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 24/27 februarie 2009 privind aprobarea înscrierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE încheiat între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi comuna Sadu – judeţul Sibiu, prin Consiliul Local al comunei Sadu pentru realizarea în comun a obiectivului „Centru de vizitare din judeţul Sibiu”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

29.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 26 ianuarie 2017
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

30.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „de îndată” a Consiliului
Județean Alba din data de 31 ianuarie 2017
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

31.Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Alba pe anul 2016
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

32.Raportul de  activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la îndeplinirea atribuțiilor, pe anul 2016
Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

33.Întrebări, interpelări, declaraţii politic.

 

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com