Judeţul Alba a înregistrat importuri în valoare de 133.129 mii euro

20 august 2012 17:300 comments

Exporturile de mărfuri, exprimate în preţuri FOB realizate în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, au fost de 1.979.851 mii euro, reprezentând 13,6% din totalul exporturilor României. Judeţul Braşov a înregistrat cea mai ridicată valoare, de 649.036 mii euro, iar cea mai scăzută valoare, de 84.407 mii euro, s-a înregistrat în judeţul Harghita.
În cadrul judeţelor componente ale regiunii, judeţul Braşov a avut o pondere de 32,8% în totalul exporturilor, fiind urmat de Sibiu cu 30,3%, Alba cu 14,8%, Mureş cu 13,0%, Covasna cu 4,8% şi Harghita cu 4,3%.
Pe principalele secţiuni, se remarcă grupa maşini, aparate şi echipamente electrice, care participă cu 29,8% la totalul exporturilor din regiune (589.998 mii euro), mijloace de transport 13,2% (261.021) textile şi articole din textile 11,7% (231.040 mii euro), lemn şi articole din lemn 11,6% (229.247 mii euro), metale comune, articole de metal 7,7% (151.682 mii euro), produse ale industriei chimice 5,8% (115.320), mărfuri şi produse diverse 4,5% (89.819 mii euro), materiale plastice 3,2% (64.314), încălţăminte, pălării şi umbrele 2,6% (51.085 mii euro), celelalte secţiuni contribuind cu 9,9% (196.325 mii euro).
Importurile de mărfuri, exprimate în preţuri CIF, realizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, au fost, în perioada de referinţă, de 1.902.580 mii euro, reprezentând 11,1 % din totalul importurilor României. Judeţul Braşov a înregistrat cea mai ridicată valoare, de 620.774 mii euro, iar cea mai scăzută valoare de 90.978 mii euro s-a înregistrat în judeţul Covasna.
În cadrul judeţelor componente ale regiunii, importurile de mărfuri au fost realizate în cea mai mare parte de judeţele Braşov (32,7%), Sibiu (31,0%) şi Mureş (18,4%). În aceeaşi perioadă, judeţul Alba a înregistrat importuri în valoare de 133.129 mii euro (7,0%), judeţul Harghita de 116.468 mii euro (6,1%) şi Covasna de 90.978 mii euro (4,8%).
Principalele secţiuni care, în perioada menţionată au participat cu 86,5 % la valoarea importului din regiune, au fost: maşini, aparate şi echipamente electrice (25,7%), metale comune articole din metal (12,2%), produse minerale (10,2%), textile şi articole din textile (10,0%), produse ale industriei chimice (9,9%), materiale plastice, articole din materiale plastice (8,2%), mijloace de transport (7,5%), animale vii, produse de origine animală (2,8%).
În Regiunea de Dezvoltare Centru, balanţa comercială (soldul FOB/CIF) a înregistrat, în perioada de referinţă, un excedent în valoare de +77.271 mii euro.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com