Judeţul Alba se situa pe locul 13 în exporturile ţării

17 octombrie 2012 18:590 comments

Valoarea exporturilor realizate de judeţul Alba, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, a fost de 460.258 mii euro, iar a importurilor de 207.911 mii euro. Soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 2.252.347 mii euro, cu 34,57% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada 1.01 – 30.06.2011 a fost de 187.509 mii euro); cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: produse din lemn, exclusiv mobilier (+ 209.506 mii euro), maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+ 33 989 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+ 18 629 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+ 17 808 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (+ 12 055 mii euro), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (+ 4.805 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior din perioada 1.01 – 30.06.2012 s-au înregistrat la următoarele secţiuni: produse ale industriei chimice (- 19.299 mii euro), animale vii şi produse animale (- 12.936 mii euro), metale comune şi articole din metal (- 10.970 mii euro), produse de origine vegetală (- 3.890 mii euro), mijloace de transport (- 2.690 mii euro).
În primele şase luni ale anului 2011, pe principalele secţiuni din Nomenclatorului Combinat, cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la: produse din lemn, exclusiv mobilier (+ 162.548 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (+ 30.595 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+ 18.248 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+ 15.981 mii euro), valorile negative cele mai mari ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la grupele: produse ale industriei chimice (- 17.365 mii euro), animale vii şi produse animale (- 16.172 mii euro), metale comune şi articole din acestea (- 12.198 mii euro), produse vegetale (- 3.989 mii euro).
Din valoarea totală a exporturilor României, realizată în primele şase luni, Alba deţine o pondere de 2,06% şi 0,77% din valoarea totală a importurilor. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, valoarea exporturilor judeţului Alba a fost mai mare cu 65.686 mii euro (+11,65%), iar valoarea importurilor a crescut cu 848 mii euro (+0,41%).
Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în anul 2012, situează judeţul Alba pe locul 13 în exporturi şi pe locul 24 în importurile ţării.
În valoarea importurilor judeţului, unsprezece secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 91,02%, acestea fiind: maşini, aparate şi echipamente electrice (14,68%), produse ale industriei chimice (12,20%), metale comune şi articole din metal (10,90%), textile şi articole din textile (10,54%), lemn şi articole din lemn (9,85%), animale vii şi produse de origine animală (9,39%), pastă din lemn (7,14%), materiale plastice şi articole din materiale plastice şi cauciuc (5,51%), încălţăminte, pălării, umbrele (3,73%), mijloace de transport (3,59%), piei crude, tăbăcite şi produse din piele (3,49%).
Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com