LA AIUD VOR AVEA LOC DEZBATERI FURTUNOASE!

20 septembrie 2021 20:170 comments
Joi, 23 septembrie 2021, începând cu ora 14:00, se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local Aiud, în sistem la distanță, prin mijloace electronice, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud pe anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Spitalului Municipal Aiud pentru anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2021. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ – „Modificare indicatori urbanistici în vederea extinderii construcției existente”, Aiud, str. Ion Creanga, nr. 86. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 72/2018 de constituire a comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
8 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de 3 loturi din imobilul ”Construcții Corp A și teren aferent” situate administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, în zona Pieței “Dr. Constantin Hagea”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
9 Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect locurile de vânzare din zona agroalimentară – Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea, destinate producătorilor agricoli persoane fizice. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu gratuit a parcării nr. 404, situată administrativ în Municipiul Aiud, str. Unirii, către ………., persoană încadrată cu grad de handicap. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Aiud ca membri ai consiliilor de administraţie şi a comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Aiud, pentru anul școlar 2021 – 2022. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și II ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii ”Acordarea de facilități la transportul public local destinat elevilor pe raza Municipiului Aiud” și încheierea unui act adițional la Contractul de delegare nr. 18363/31.08.2018 încheiat cu prestatorul/delegat SC EXCELENT TRANS SRL AIUD. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri de la plata impozitelor pe clădiri și teren, respectiv de aprobare a Schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a Municipiului Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
14. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de identificare, modificare suprafață, parcelare și apartamentare, pentru imobilele înscrise în CF nr. 93344 și CF nr. 75998, situate în Aiud, str. Strâmtă, nr. 15, jud. Alba.. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea avizului Consiliului Local al municipiului Aiud, pentru prestarea de servicii funerare, Întreprinderii Familiale Lorincz Martin. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și IV ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați august 2021, faza PT și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III și V ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Aiud, Centrul Multicultural ”Liviu Rebreanu”, Direcție Municipală de Cultură și Asociația DR. BRENDUS GYULA EGYESULET. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și II ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
18. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua Recoltei”. (Proiectul de hotărâre va fi transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I și III ale Consiliului Local Aiud).
Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com