Legea vaccinarii in dezbatere publica

12 aprilie 2017 09:160 comments

Creşterea numărului de decese provocate de rujeolă a grăbit procedurile pentru apariţia Legii vaccinării.

În acest moment numărul de decese provocate de rujeolă în România a ajuns la 21 (în ultimul an).

În noua lege, nu sunt prevăzute sancţiuni pentru părinţii care nu-şi vaccinează copiii, dar instituţiile şcolare ar putea refuza copiii care nu vaccinurile făcute în perioada epidemiilor.

Iată câteva din prevederile legii postate spre dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Art. 7.
(1) Vaccinarea copilului constituie responsibilitatea părintelui pentru asigurarea stării de sănătate a copilului.

(2) Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale are obligația de a informa părinții sau, după caz, reprezentantul legal al copilului cu privire la calendarul național de vaccinare, consimţământul acestora pentru vaccinare fiind prezumat, cu excepția situației în care părinții sau, după caz, reprezentantul legal refuză, în scris, vaccinarea.

(3) Excepţie de la alin. (1) fac copiii care au contraindicație definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, pe baza prezentării,  de către părinții sau, după caz, de către reprezentantul  legal  al  copilului,  a  unei  adeverințe  care  să  ateste  contraindicația definitivă,  emisă  de  Comisia  Județeană  de  Vaccinare  a  județului  de  domiciliu  al copilului, cu avizul Grupului Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare.

(4) Fără a limita sau a înlătura recursul la remediile juridice de drept comun aplicabile în cazul  răspunderii  civile,  Ministerul  Sănătății  acoperă  eventuale  prejudicii  suferite  de persoane, ca urmare a vaccinărilor obligatorii.

Art.8
Pentru garantarea dreptului la sănătate și la educație al tuturor copiilor și tinerilor, la înscrierea acestora într-o colectivitate de invățământ se solicită prezentarea adeverinței care  atestă  efectuarea  vaccinărilor  obligatorii eliberată de medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare. Pentru identitate de rațiune, dacă nu  frecventează  o  unitate  de  învățământ,  admiterea  copiilor  într-o  colectivitate din serviciile de zi se face în aceleași condiții.

(2) În  cazul  copiilor  și  tinerilor care nu dețin documentele  prevăzute la  alin  (1)  la momentul înscrierii,  respectiv  admiterii în  colectivitate, părintele sau  reprezentantul legal are obligația prezentării, în termen de maxim 60 zile, a unuia dintre următoarele documente eliberate de Comisia Judeţeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti:

a) Calendarul  de  recuperare  pentru  antigenele  vaccinale  obligatorii.  În  acest caz, schema de vaccinare propusă trebuie să fie completată în termen de un an de la data admiterii în colectivitate

b) Adeverinta contraindicaţiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări.

(3) În cazul copiilor pentru care se ia o măsură de protecție specială și nu frecventează o unitate de învățământ, documentul care atestă vaccinările obligatorii sau calendarul de recuperare  sunt  obținute  de  managerul  de  caz  însărcinat  cu  măsura  de  protecție specială, în cel mai scurt timp de la admitere, dar nu mai târziu de un an

Art. 20.
Unitățile de învățământ au următoarele responsabilități și obligații:
(a) informarea  obligatorie  a  copiilor  cu  privire la  vaccinare,  cu  implicarea  cadrelor medicale din unitățile de învățământ/direcțiile de sănătate publică, în cadrul unor activități curriculare  și  extracuriculare,  în  cadrul  unor  discipline  din  planul  de  învățământ  care permit  abordarea  acestui  subiect (biologie/anatomie,  cultură  civică,  educație  pentru sănătate, dirigenție)

(b) să suspende participarea la cursuri a copiilor  care nu sunt vaccinaţi, în perioada unei epidemii, în cazul în care Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti constată existenţa epidemiei.

(c) Unitatea de învățământ are obligația să solicite adeverința de vaccinare de la medicul de familie

(d) Unitatea de învățământ are obligația să anunțe Comisia județeană de vaccinare și a municipiului București din cadrul direcției de sănătate publică județeană și a municipiului București privind copiii care nu au fost vaccinați conform calendarului național de vaccinare.

Art. 24.
Părinții și reprezentanții legali au următoarele responsabilități și obligații:

a) Asigurarea prezentării copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru  realizarea  vaccinărilor  complete  corespunzătoare  vârstei  pentru  vaccinările obligatorii în scopul asigurării dreptului la sănătate

b)Prezentarea  la  convocarea  Comisiei  Județene  de  Vaccinare  sau  a  Municipiului București
c) În cazul părinților care sunt plecați din țară și care lasă copii eligibili la vaccinare în grija unor membrii ai familiei ori a altor persoane, în condițiile prevăzute de lege, sunt obligați să desemneze  o persoană responsabilă cu însoțirea copilului la vaccinare. În acest  sens,  părinții  sunt  informați  să  notifice  în  scris  medicului  de  familie  numele acestei  persoane,  în  termen  de  15  zile  de  la  data  primirii  informării din  partea medicului de familie, potrivit art. 17 lit. ș).

Art. 25.
Persoanele  eligibile  pentru  vaccinare  care  au  vârsta  de  peste  18  ani au următoarele obligații:

a) Prezentarea la administrarea vaccinului în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare

b) Recuperarea vaccinurilor restante după o schemă de recuperare realizată de către medicul de familie sau comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București.

Proiectul de lege integral:

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/04/LEGEA-VACCINARII-10.04.2017-002.pdf

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com