Licitaţie pentru modernizarea drumului dintre Colibi şi Tău

4 septembrie 2012 16:290 comments

Consiliul Judeţean Alba a lansat licitaţia pentru modernizarea unui sector de drum situat pe teritoriul administrativ al comunei Ohaba, între localităţile Colibi şi Tău, în lungime de 3,435 km.

Valoarea estimată, fără TVA, este cuprinsă între 2.009.699 şi 2.210.669 de lei, bani ce vor fi plătiţi din bugetul judeţului.

„Circulaţia pe acest sector se desfăşoară anevoios, în special în perioadele ploioase, datorită inexistenţei unei îmbrăcăminţi rutiere moderne, structura rutieră actuală fiind formată dintr-o împietruire existentă cu o grosime variabilă de 10-15 cm”, se arată în memoriul tehnic.
Documentaţia de atribuire cuprinde 5 caiete de sarcini pentru fiecare tip de lucrări ce trebuie să fie executate, respectiv terasamente, fundaţii de balast, straturi de bază din piatră spartă, straturi din bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald şi îmbrăcăminţi rutiere bituminoase.

Termenul de finalizare este de 4 luni, începând de la data atribuirii contractului.

Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut iar data limită de depunere a ofertelor este 19 septembrie 2012.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com