LISTA CAUZELOR CARE SE JUDECĂ PE TIMPUL STĂRII DE UIRGENŢĂ, CONFORM HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE A CURŢII DE APEL ALBA IULIA NR. 24/18.03.2020

19 martie 2020 19:243 comments

 

Secţia Penală:

 1. a) Cauze în primă instanţă:
 2. cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive,
 3. cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional,
 4. cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
 5. cauze ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor,
 6. cauze în care se formulează cereri privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, şi, cauze în care sunt aplicate provizoriu măsuri de siguranță cu caracter medical;
 7. cauze privind infracţiuni contra securităţii naţionale,
 8. cauze privind acte de spălare a banilor.
 9. cererile de prelungire a dreptului de circulaţie.
 10. desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei, în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă, precum şi în situaţia cauzelor menţionate la pct. 2-8;
 11. cereri de strămutare, în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă, precum şi în situaţia cauzelor menţionate la pct. 2-8;
 12. conflicte de competenţă, în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă, precum şi în situaţia cauzelor menţionate la pct. 2-8;
 13. abţinerea întregii instanţe în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă, precum şi în situaţia cauzelor menţionate la pct. 2-8;
 14. declaraţii de abţinere şi cereri de recuzare în cauzele menţionate la pct. 1- 13;
 15. cauzele având ca obiect cereri de amânare şi întrerupere a executării pedepsei;

 

b). Cauze în calea de atac a contestaţiei:

1- contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi/ judecătorul de cameră preliminară/ instanţa de judecată în materia măsurilor preventive;

2- cauze având ca obiect contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii,

3- cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional,

4- cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical,

5- contestaţiile împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile şi excepţiile în procedura camerei preliminare, în cauzele urgente menţionate la lit.a) pct. 1- 3, 5, 6, 8;

6- cauze având ca obiect cereri de amânare şi întreruperea executării pedepsei;

7- declaraţii de abţinere şi cereri de recuzare în cauzele menţionate la pct. 1- 7;

 

c). Cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi:

1- cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile preventive;

2- cauzele în care au fost instituite măsuri de  protecţie a victimelor şi martorilor, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de protecţie;

3- cauzele având ca obiect aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de siguranţă cu caracter medical;

4- cauzele  cu persoane vătămate minore;

5- obţinerea datelor privind tranzacţii financiare (art.146 ind.1 NCPP)

6- supravegherea tehnică (art.139 NCPP)

7- abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)

8- confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP)

9- prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP)

10- reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)

11- predarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)

12- percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)

13- obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP)

14- obţinere date financiare (art.153 NCPP)

15- conservare transmitere date (art.154 NCPP)

16- percheziţie (art.158 NCPP)

17- expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP)

18- examinare fizică (art.190 NCPP)

19- audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP)

20- contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP)

21- restituire bunuri (art.255 NCPP)

22- încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP)

23- audiere anticipată (art.308 NCPP)

24- activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP)

25- valorificare bunuri sechestrate (art.252 ind. 2 NCPP)

26- percheziţia informatică (art.168 NCPP)

27- validare examinare fizica (art.190 alin.5 NCPP)

28- cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional;

 

Secţia I Civilă (în primă instanţă, în apel şi în recurs):

1- Ordin de protecţie

2- Ordonanţă preşedinţială

3- Suspendare provizorie a executării silite

4- Suspendarea executării silite

5- Măsuri asiguratorii

6- Asigurare dovezi

7- Incidente procedurale şi incompatibilități ivite în cauzele considerate de urgenţă deosebită (ex. cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare taxă timbru, cereri de reexaminare ajutor public judiciar, abţineri, recuzări, conflicte de competenţă, strămutări, alte asemenea)

8- Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, inclusiv cele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă

 

Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă (în primă instanţă, în apel şi în recurs):

 1. – Ordonanţă preşedinţială
 2. – Suspendare provizorie a executării silite
 3. – Suspendarea executării silite
 4. – Măsuri asiguratorii
 5. – Asigurare dovezi
 6. – Suspendare executare act administrativ
 7. – Litigii achiziţii publice
 8. – Incidente procedurale şi incompatibilități ivite în cauzele considerate de urgenţă deosebită (ex. cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare taxă timbru, cereri de reexaminare ajutor public judiciar, abţineri, recuzări, conflicte de competenţă, strămutări, alte asemenea)
 9. – Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, inclusiv cele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă

 

Prezenta se afişează în locuri accesibile publicului, pe info-site, pe pagina de internet a instanţei, se comunică Baroului Alba şi parchetelor.

 

Preşedintele Tribunalului Alba,

Judecător

Ţâmpea Teodora Maria

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com