Locuri pentru şcolile de subofiţeri din ţară

18 iunie 2012 15:510 comments

Centrul Militar Judeţean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, anunţă noi angajări pe posturi de subofiţeri în structurile Ministerului Apărării.
Toţi cei interesaţi să urmeze o instituţie militară de învăţământ de formare a subofiţerilor pe filiera indirectă trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/ cursului/ programului de formare;
2. să fie declarat apt medical;
3. să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşită cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
4. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/ instituţia militară de învăţământ sau în programul de formare, va renunţa la această calitate;
5. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
6. să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;
7. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/ instituţia militară de învăţământ, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la această calitate;
8. pentru candidate – să declare că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/ maternitate.
De asemenea, trebuie să nu aibă împliniţi 40 de ani în anul organizării concursului de admitere; să fie absolvent de învăţământ liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. Pentru subofiţerii sanitari – să fie absolvent al învăţământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/ de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist. Pentru subofiţerii de la muzicile militare – să fie absolvent al învăţământului liceal de profil.
Şeful Biroului Informare Recrutare din CMJ Alba, locotenent colonel Cornel Oltean, ne-a oferit şi numărul de locuri scoase la concurs:
Secţia de Instruire şi Perfecţionare Medico-Militară, Focşani – 30 (băieţi şi fete pe acelaşi număr de locuri)
Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, Bucureşti – 14 (din care 2 pentru fete).
Pentru înscriere, candidaţii trebuie să se prezinte la Centrul Militar Judeţean Alba cu o carte de identitate şi li se eliberează o fişă de examinare medicală. După efectuarea vizitei medicale şi finalizarea dosarelor de candidat, aceştia sunt planificaţi pentru susţinerea probelor de selecţie (care sunt eliminatorii). Probele concursului de admitere şi ponderea acestora în media finală de admitere vor fi comunicate de personalul recrutor.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul CMJ Alba din Alba Iulia, Str. Mihai Viteazul, nr. 11. Telefon / Fax: (0258) 81.22.91.

Octavian Popescu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com