Marţi 26 martie şedinţă ordinară a CL Alba Iulia

20 martie 2013 15:010 comments

consiliul local site

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat pe data de 26 martie 2013, ora 13.00, în şedinţa ordinară care va avea loc la sediul Direcţiei Programe.  Aleşii locali vor lua în discutie 36de proiecte.

PROIECTUL  ORDINII DE ZI:

I. Diverse

II. Proiecte de hotărâri privind:

1. Demisia domnului Ludoşan Mircea Ioan din funcţia de consilier local al municipiului Alba Iulia

2. Validarea mandatului de consilier local al municipiului Alba Iulia

3. Acordarea/neacordarea de facilităţi fiscale unei asociaţii

4. Aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorării de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia de către persoanele juridice de pe raza municipiului Alba Iulia

5. Acordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice

6. Aprobarea planului de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2013

7. Aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Alba Iulia

8. Aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2013, în vederea repartizării locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

9. Aprobarea unor schimburi de locuinţe din municipiul Alba Iulia

10. Aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2013 în vederea repartizării locuinţelor sociale

11. Aprobarea încheierii actului adiţional nr. 5 la acordul de participare nr. 14307/07.07.2006, 5104/499/6.07.2006 încheiat între SPAS Alba Iulia, DGASPC Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru Centrul social de urgenţă Alba

12. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 21/2013 a Consiliului local cu privire la aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2013

13. Achiziţionarea serviciului de asistenţă juridică şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cauzele în care Consiliul local al municipiului Alba Iulia, Primarul municipiului Alba Iulia, Municipiul Alba Iulia şi Primăria municipiului Alba Iulia sunt parte

14. Modificarea Hotărârii nr. 386/2012 a Consiliului local cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea şi aprobarea contractului cadru de administrare

15. Încheierea unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 57845/06.09.2010 încheiat între Municipiul Alba Iulia şi SC PROFILES INTERNATIONAL SRL Braşov

16. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul „Schimb de destinaţie din spaţiu post trafo în adăpost câini fără stăpân” Municipiul Alba Iulia

17. Schimb de destinaţie din Atelier Grup şcolar metalurgic Alba Iulia în spaţii de producţie cult religios

18. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul: „Reparaţie capitală la clădirea Grădiniţei cu program normal nr. 6 şi Liceul de Muzică”

19. Modificarea Hotărârii nr. 135/2012 a Consiliului local cu privire la modernizarea drumurilor localităţilor aparţinătoare municipiului Alba Iulia: cartier Miceşti, Bărăbanţ, Oarda şi Partoş

20. Modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Alba Iulia aprobat prin Anexa nr. 3 şi a Studiului de oportunitate aprobat prin Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 219/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

21. Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţilor comerciale de tip comerţ stradal în Cetatea Alba Carolina – Zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor

22. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ):

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, JUD. ALBA, solicitant HASA GABRIEL, PAVEL IOAN, LAZĂR IOAN, VELEA AURELIAN, GLIGOR VALER, FLOAREŞ NICOLAE, NEMEŞ TRAIAN, DOBRA IULIAN, DOBRA LUCREŢIA, DUMA ANA, TANTAR RAVECA, SÂNTIMREAN MARIA, ROS GHE., CRIŞAN ELENA, BAKCSI MARINELA, PODARU DOINA”;

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REALIZARE DRUM ACCES – continuare STR. VICTOR HUGO, ZONA DEALUL FURCILOR, ALBA IULIA, solicitant COSMA MELANIA, IOSIF VALER, LAZĂR IULIA, MATEI ANA, MACAVEI NICOLAE OCTAVIAN”, varianta 2;

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE PRISME TRIUNGHIULARE LUMINOASE        în cadrul proiectului „CYCLE Logistics”, ALBA IULIA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”;

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE TRASEU ROICA, ALBA IULIA-MICEŞTI, STR.ROICA, solicitant FLOREA VIORICA”;

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „AMENAJARE INCINTA SC SATEX ŞI CONSTRUIRE PISCINĂ ŞI CORT DEMONTABIL PENTRU EVENIMENTE CU CARACTER PROVIZORIU DE 5 ANI, DN1, NR.4, solicitant SC SATEX SRL prin LAZĂR GABRIELA”;

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN SPAŢIU COMERCIAL CU EXTINDERE ŞI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, B-DUL REPUBLICII, NR.35, BL.105, AP.3, solicitant BORDEA DAN”;

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE GARAJ ŞI COPERTINĂ PE STRUCTURĂ INDEPENDENTĂ, ALBA IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI, NR.34, solicitant BUZDEA EMILIA si BUZDEA GHEORGHE CĂTĂLIN ”;

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REALIZARE ACCES, solicitant PAULETI IOAN, ANDONE ION, TROANCHEŞ, PAŞTIU VASILE, PAŞTIU ION, NEAG MIRCEA, PARTILA VASILE, TĂRTĂREAN IOAN, MOTAN ION”;

23. Încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 7814/2006 încheiat între Consiliul local şi Asociaţia Nonguvernamentală RYMA

24. Concesionarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 34

25. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11988/1999 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC EUROPEXPRES SRL

26. Înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniu privat – şi aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Eminescu, nr. 6

27. Aprobarea Regulamentului cu privire la amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Alba Iulia

28. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 60/2013 a Consiliului local privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, FN, înscris în CF 89804 Alba Iulia

29. Înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniu privat – şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 10A

30. Acceptarea donaţiei unui teren (drum) de către Consiliul local situat în Alba Iulia – zona Lumea Nouă

31. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 61

32. Parcelarea unui imobil (teren) situat pe strada Vasile Goldiş, bl. S1, sc. B, pentru concesiune extindere Cabinet medical

33. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare

34. Atribuirea în proprietate terenul aferent apartamentelor în cotă indiviză deţinut din construcţii

35. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 1063/176/2013, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

36. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 11171/176/2013, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com