Marti, 28 februarie, sedinta ordinara a Consiliului Local Alba Iulia

21 februarie 2017 19:453 comments

se voteaza

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară marţi, 28 februarie 2017, ora 13.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

I.Proiecte de hotărâri privind:

1.Eşalonarea la plată acordată unei persoane juridice

2.Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2017

3.Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, modificarea organigramei şi aprobarea Statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

4.Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”

5.Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile arondate, de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru anul şcolar 2017-2018

6.Stabilirea contravalorii atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

7.Aprobarea unui protocol de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia şi Fundaţia Comuniatară Alba

8.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului KA2 – New PEERS – Practices for Education through Empathy and Relationships beyond Sight, Programul 2014 -2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport   

9.Aderarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „European Partnership for Inovative Cities within an Urban Resilience Outlook”, – (Parteneriat urban pentru orașe inovative prin prisma unei perspective de reziliență urbană)”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Direcției Generale de Operațiuni Umanitare și Protecție Civilă

10.Completarea Unităţii de Post Implementare a Proiectului Centru de Resurse „Academia Doamnelor” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

11.Participarea Municipiului Alba Iulia pe anul 2017 în adrul Acordului de cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv Hotărârile nr. 40/2015 şi nr. 18/2016 a Consiliului local

12.Încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 38/2009 a Consiliului local privind colaborarea Consiliului local cu SC Prometeu SRL în vederea  soluţionării situaţiilor de urgenţă în caz de deces a persoanelor pe raza municipiului Alba Iulia

13.Repartizarea unei locuinţe în municipiul Alba Iulia

14.Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

15.Scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiective de inventar şi mijloace fixe

16.Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba Iulia

17.Aprobarea traseului de vizitare cu microbuz electric si traseelor destinate circulatiei cu ecobiciclete si bicicletelor electrice în Cetatea Alba Carolina

18.Aprobarea unor documentaţii de urbanism:

Art.1:  Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. ION LANCRANJAN, NR.24,
solicitant SC ANTONIA INVEST CONSULTING SRL”,

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN BIROURI IN LOCUINTA, ALBA IULIA, STR. ARIESULUI, NR. 266, AP.2,
solicitant CORDEA ANA si CORDEA IOAN”,

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR.20A,
solicitant SICOE FLORIN”,

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 6 LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 59F,
solicitant DUMITRU ADRIAN”,

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE BAR, SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII SI COMERT – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 206/07.2016, ART.6, ALBA IULIA, STR. TIMISULUI, NR. 13,
solicitant HATEGAN NICOLAE”,

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTE SI GARAJ IN PENSIUNE TURISTICA CU EXTINDERE PE ORIZONTALA, ALBA IULIA, B-DUL HOREA, NR.27,
solicitant LIMBEAN MONICA si LIMBEAN COSMIN IOAN”,

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, NR.5,
solicitant OROIAN GHEORGHE ADRIAN si OROIAN ANDREI DANIEL”,

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ALESSANDRIA, FN,
solicitant MIREA IULIAN ILIE, MIREA LILIANA IRIMIE PETRU, IRIMIE IRINA”,

Art.9: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 perioada de valabilitate de 3 ani.

Art.10: Prelungeste termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL 350/2012, art.7, LA NUCLEUL CULTURAL, LATURA DE NORD A FORTIFICATIE DE TIP VAUBAN, ALBA IULIA, CETATEA ISTORICA ALBA CAROLINA,
solicitant ASOCIATIA RYMA”, aprobat prin HCL NR. 129/04.2014, ART.13.

19.Acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în Adunarea generală a Asociaţilor Salubris Alba pentru a vota modificarea/actualizarea Statului Asociaţiei

20.Modificarea şi actualizarea Hotărârii nr. 205/2016 a Consiliului local privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri pentru aria de delegare a munciipiului Alba Iulia

21.Aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Alba Iulia

22.Acceptarea donaţiei unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada George Sand

23.Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietatea municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Liceului

24.Atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare conform art.36 din Legea nr.18/1991

25.Atribuirea dreptului de proprietate a solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii

26.Parcelarea, introducerea în circuitul civil şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, FN

27.Expertiza tehnică judiciară – completare – efectuată în Dosar nr. 3725/176/2014 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

28.Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire pentru Sediul Tribunalului Alba

29.Acceptarea donaţiei unor imobile (terenuri) situate în Alab Iulia, Calea Moţilor, nr. 126

30.Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia şi ASOCIAŢIA NON-GUVERNAMENTALĂ MARIA BEATRICE

31.Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.101.664/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.PRECIOSA TEAM S.R.L.

32.Transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Județean Alba a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Elisabetha(spațiul nr.5 cu indicativul M6C2)

33.Aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2017 şi repartizarea către populaţie şi agenţi economici

34.Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi AF Ștef Ioan

35.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.4

36.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Livezii, nr.46 – 48, bl.ANL, ap.35

37.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.20

38.Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Liceului, nr.8

39.Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada martie – mai 2017
Iniţiator, Primar Mircea Hava

II. Diverse
III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna martie 2017.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com